Fakty i mity prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej nazwa wynika z faktu, iż jest to spółka prawa handlowego, której właściciele nie odpowiadają za jej zobowiązania swoim własnym majątkiem, co czyni taką formę prawną funkcjonowania firmy najbezpieczniejszą. Warto bowiem pamiętać, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą nie rozróżniamy majątku „firmy” i majątku „prywatnego”. W razie pojawienia się trudności finansowych w JDG jej długi rozciągną się na majątek właściciela. Coraz częściej zatem, przedsiębiorcy decydują się na zakładanie lub przekształcanie firm w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

 1. Bezpieczeństwo – za zobowiązania spółki odpowiada swoim majątkiem tylko spółka (wyjątkowo członkowie zarządu), co oznacza, że właściciele spółki – wspólnicy, mniej ryzykują prowadząc firmę w formie spółki z o.o.
 2. Ochrona majątku prywatnego – konsekwencją powyższego jest brak obaw o utratę własnych oszczędności, domu czy dorobku życia w razie niepowodzenia przedsięwzięcia czy kryzysu na rynku,
 3. Prostota zakładania – obecnie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć w przeciągu 24 godzin. Nie mówimy jednak tylko o przygotowaniu i podpisaniu umowy, lecz o całym procesie od początku jej zaplanowania – po uzyskanie numeru KRS, NIP czy REGON!
 4. Prostota funkcjonowania – choć spółka w ramach swojej działalności musi podejmować szereg czynności formalnoprawnych w formie uchwał, zgromadzeń wspólników czy sprawozdań to jednak w przypadku korzystania z pomocy prawnika formalności tych dopełniać należy wyłącznie kilka razy w roku,
 5. Łatwa sprzedaż udziałów – często przedsiębiorcy ciężko pracują całe życie nad rozwojem swojej firmy, a na końcu okazuje się, że nie mają komu przekazać tego dorobku. Właściciele spółki z o.o. posiadają udziały, które stanowią formę fizycznego i wartościowego majątku. Podobnie jak samochód i ten majątek można sprzedać, co jest znacznie prostsze od sprzedania firmy prowadzonej w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Mity o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wielu przedsiębiorców nawet nie rozważa działania w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wynika to jednak zazwyczaj z szeregu mitów budujących przekonanie, iż spółka z o.o. nie jest przeznaczona dla nich. Pora zatem wyjaśnić parę faktów!

 1. Spółka z o.o. jest przeznaczona dla wielkich firm – to nieprawda, coraz więcej małych i średnich przedsiębiorców dostrzega zalety funkcjonowania, jako spółka z o. o. Nie ma też żadnych przeszkód prawnych, by w formie spółki z o.o. funkcjonowała jednoosobowa firma. Nawet nie zatrudniając pracowników możesz być wyłącznym właścicielem udziałów w spółce i prezesem jej zarządu!
 2. Spółka z o.o. jest droga – na pewno jej funkcjonowanie generuje minimalnie wyższe koszty, np. droższa księgowość czy konieczność pomocy prawnika. Niemniej jednak te pozornie większe koszty, pozwalają lepiej chronić cały majątek zarówno spółki jak i jej właścicieli. Jest to zatem inwestycja, która w przyszłości zwraca się z nadpłatą.
 3. Funkcjonowanie spółki jest skomplikowane – jest na pewno inne niż w JDG, jednak już po kilku tygodniach każda procedura jest jasna. Do jedynych stałych obowiązków należy organizacja zgromadzeń wspólników i zatwierdzanie sprawozdań rocznych. Wymaga to od przedsiębiorcy jedynie kilku godzin w roku,
 4. Spółka wymaga wspólnika – to również nieprawda, ponieważ jak wspomniano można być jedynym wspólnikiem, który posiada 100 % udziałów,
 5. By posiadać spółkę muszę założyć nową firmę – nieprawda, nawet jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić w spółkę z o.o.! Takie przekształcenie jest też możliwe w przypadku dotychczasowej działalności w innej formie.

Zmiana jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Być może zakładając firmę nie liczyłeś nawet, że aż tak się rozkręci. Teraz masz pracowników, majątek, stałych klientów i duże kontrakty. Ale przychodzi kryzys i nie ważne czy to zwykła bessa, spadek popytu czy pandemia na świecie – tracisz płynność finansową. Jak uniknąć ryzyka utraty własnego majątku? Przekształć swoją firmę w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością! Pamiętaj, że wspólnicy spółki nigdy nie odpowiadają swoim majątkiem. Twój dom, samochód czy oszczędności są bezpieczne. W chwili trudności finansowych, spółka może po prostu złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

By przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, warto skorzystać z pomocy prawnika. Takie przekształcenie trzeba bowiem prawidłowo przeprowadzić i zgłosić do właściwego Sądu rejestrowego. Pomoc adwokata pozwala zatem nie tylko zaoszczędzić czas, ale i pieniądze.

Jedną ze specjalizacji adwokatów z Kancelarii OWO – Adwokaci, jest obsługa prawna spółek prawa handlowego. W tym zakresie udzielamy pomocy przy zakładaniu, przekształcaniu czy likwidacji spółek. Pomagamy również prowadzić bieżącą działalność spółki, przygotowując uchwały czy protokoły zgromadzeń wspólników. Więcej informacji w zakładce – https://owo-adwokaci.pl/obsluga-przedsiebiorcow/

Odszkodowania – jak dochodzić swoich roszczeń? Czy warto wystąpić do Sądu o zapłatę odszkodowania

… takie pytanie zadaje sobie każdy, komu została wyrządzona szkoda. Szczególnie jeżeli mimo oczywistego jej zaistnienia, sprawca lub jego ubezpieczyciel nie wypłacili odszkodowania lub wypłacili je w zbyt małej kwocie. Jak dochodzić swoich roszczeń? Jak rozstrzygnąć, czy rozpoczęcie procesu sądowego będzie opłacalne oraz czy w ogóle taki proces zostanie wygrany? W jaki sposób oszacować wysokość odszkodowania? W tego typu przypadkach przyda się pomoc doświadczonego adwokata specjalizującego się w sprawach odszkodowawczych.

Pomoc adwokata w dochodzeniu odszkodowania

Profesjonalna Kancelaria zajmująca się sprawami odszkodowawczymi jest w stanie prawidłowo ocenić opłacalność procesu sądowego. Współpraca opiera się na wstępnej analizie sytuacji prawnej klientów, w celu weryfikacji okoliczność powstania szkody. Podstawą dochodzenia należności jest bowiem ustalenie sprawcy szkody, jego zawinienia czy związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy powstałą szkodą a zachowaniem osoby, która ją wyrządziła. Czasami takie ustalenia mogą wymagać zgromadzenia potrzebnych dowodów i odpowiednio szybkiego ich zabezpieczenia. Doświadczony adwokat będzie wstanie wskazać niezbędne dowody jeszcze przed rozpoczęciem procesu.

Jak ustalić kwotę należnego odszkodowania?

To jedno z najtrudniejszych wyzwań procesu. Nikt bowiem nie umie powiedzieć, ile kosztować będzie naprawa pojazdu, remont zalanego mieszkania, wartość spodziewanych upraw czy wysokość nieuzyskanego wskutek wypadku zarobku. W tym celu warto zasięgnąć porady specjalisty z danej dziedziny, który sporządzi kosztorys napraw. Dzięki temu prawidłowo oszacujemy kwotę należnego odszkodowania, tak, by nie żądać zbyt wiele (co może narazić nas na wyższe koszty postępowania), lub zbyt mało (co oczywiście nie będzie zgodne z naszym interesem). Pamiętaj jednak, że koszt sporządzenia tej opinii, może być również pokryty przez ubezpieczyciela w przypadku wygrania procesu!

Jaka jest procedura dochodzenia odszkodowań?

Proces dochodzenia swoich należności jest złożony i wymaga szeregu czynności. Rozpoczyna się zawsze od zgłoszenia szkody, analizy okoliczności sprawy, zabezpieczenia dowodów i ustalenia podstawy prawnej roszczenia. Następnie – jeśli jest to konieczne – warto zasięgnąć porady specjalisty w celu sporządzenia kosztorysu. Po uzyskaniu informacji, jaka kwota należna jest uprawnionemu, sporządza się wezwanie do zapłaty. W przypadku, dalszej niechęci sprawcy do wypłaty odszkodowania, należy złożyć w sądzie pozew o zapłatę. Proces jest zatem złożony, więc warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii.

Jedną ze specjalizacji adwokatów z Kancelarii OWO – Adwokaci, jest reprezentacja klientów w sprawach o zadośćuczynienia i odszkodowania. Prowadzimy sprawy o odszkodowanie na terenie całego Dolnego Śląska w tym Jeleniej Góry, Wrocławia, Świdnicy, Bolesławca, Wałbrzycha, Legnicy, Kłodzka, Zgorzelca czy innych miejscowość – https://owo-adwokaci.pl/specjalizacje/odszkodowania/ Współpracujemy też z kancelarią zdolneodszkodowania.pl

Alimenty na dziecko. Sprawa o alimenty.

Alimenty na dziecko, w świetle obowiązujących przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, są świadczeniem polegającym na dostarczaniu środków utrzymania oraz środków wychowania.

Środki utrzymania są to środki zaspokajające konieczne potrzeby bytowe, takie jak mieszkanie, media, wyżywienie, odzież, lekarstwa.  Są to również środki na wykształcenie, realizowanie hobby czy rozwijanie uzdolnień dziecka. Dotyczą one zatem potocznego rozumienia alimentów, gdyż odnoszą się głównie do nakładów finansowych czynionych przez rodziców na dzieci, czyli materialnego aspektu alimentacji.

Środki wychowania są z kolei środkami, za pomocą których zaspokajane są potrzeby związane z wychowaniem dziecka. W tym przypadku mowa o osobistych staraniach rodziców w zakresie wychowania dziecka, wspierania go, wyposażania w niezbędną wiedzę o świecie i społeczeństwie, a także zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, czy przynależności. Środki te muszą być dostosowane do wieku dziecka, jego predyspozycji i potencjału. W przeciwieństwie do stricte materialnych i finansowych środków utrzymania, pod pojęciem środków wychowania rozumiemy wszystko to, co finansami nie jest. Środkiem wychowania jest chociażby przygotowywanie posiłków, sprawowanie opieki, czy odrabianie z dzieckiem lekcji.

Innymi słowy rodzice obowiązani są do dostarczania środków niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb bytowych dziecka oraz do zapewnienia dziecku właściwego wychowania.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania obciąża zarówno matkę, jak i ojca dziecka, niezależnie od tego czy dziecko urodziło się w małżeństwie, czy poza nim.

Formy świadczenia alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny może przybrać formę świadczenia pieniężnego. Rodzic w takim wypadku wywiązuje się ze swojego obowiązku przekazując dziecku środki finansowe zabezpieczające głównie materialne potrzeby dziecka. Alimenty na dziecko mogą być również świadczone w naturze. Przykładem może tutaj być zapewnienie dziecku koniecznych pomocy naukowych, w tym książek, podręczników, czy poprzez zaspokojenie potrzeb lokalowych dziecka.

W typowych sytuacjach, gdy rodzice dziecka nie tworzą wspólnego gospodarstwa domowego, jeden z rodziców, u którego dziecko ma stałe miejsce pobytu, wywiązuje się ze swojego obowiązku alimentacyjnego przede wszystkim poprzez osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka. Osobista opieka nad dzieckiem polega np. na przygotowywaniu posiłków, dbaniu o czystość, pielęgnację w chorobie itp. Drugi z rodziców natomiast wywiązuje się ze swojego obowiązku alimentacyjnego głównie przekazując środki pieniężne. Najczęściej jest to określona kwota, która jest przekazywana miesięcznie.

Wysokość alimentów na dziecko

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależny jest od dwóch czynników:

 1. usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz
 2. zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

Niestety nie da się jednoznacznie zdefiniować pojęcia „usprawiedliwionych potrzeb dziecka”. Z całą pewnością obowiązkiem rodzica jest zapewnienie dziecku środków na wyżywienie, mieszkanie, leczenie, wykształcenie odpowiadające predyspozycjom dziecka, ale również na zaspokojenie jego potrzeb duchowych czy kulturalnych.

Podkreślenia wymaga, że na zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka, znaczący wpływ będzie miała sytuacja finansowa rodzica. Poziom życia dziecka powinien bowiem odpowiadać poziomowi życia jego rodzica. Uzasadnione potrzeby dziecka będą więc rosnąć wraz ze wzrostem poziomu życia rodziców.

Celem zobrazowania powyższego mechanizmu, wskazać należy, że jeżeli rodzice dziecka osiągają dochody na poziomie minimalnego wynagrodzenia, należy się spodziewać, że świadczenie alimentacyjne sprowadzi się do zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych i w praktyce nie przekroczy ono kilkuset złotych. W przypadku, gdy stopa życiowa rodziców jest na wyższym poziomie, świadczenie alimentacyjne będzie nakierowane nie tylko na zaspokojenie pewnego minimum egzystencjalnego, ale również na zaspokojenie potrzeb wyższych takich jak pasje dziecka, uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, rozrywka czy kultura. Jeżeli zatem rodzice osiągają wysokie wynagrodzenie, można się spodziewać, że sąd uzna za usprawiedliwione potrzeby dziecka nawet takie wydatki, jak prywatne lekcje tańca, zakup pianina, wyposażenie dziecka w profesjonalny sprzęt narciarski itp. Alimenty na dziecko mogą zatem kształtować się na poziomie kilku, a w skrajnych przypadkach nawet kilkunastu tysięcy złoty. Usprawiedliwione potrzeby dziecka to zatem nie tylko potrzeby podstawowe, ale w pewnych przypadkach są to również potrzeby wręcz luksusowe.

Możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica

W aspekcie zarobkowych i finansowych możliwości rodzica, podkreślenia wymaga, że nie zawsze bierze się pod uwagę wyłącznie realnie uzyskiwane dochody rodzica obowiązanego do świadczenia alimentacyjnego. Sąd ustala bowiem nie tylko jakie dochody uzyskuje rodzic zobowiązany do alimentacji, ale bada również, czy uzyskiwane wynagrodzenie odpowiada jego zdolnościom czy wykształceniu. Jeżeli zatem rodzic obowiązany do płacenia alimentów nie podejmuje żadnej pracy, mimo iż na rynku pracy jest zapotrzebowanie na osoby z jego umiejętnościami, albo uzyskuje on niskie wynagrodzenie, nieodpowiadające jego wykształceniu, doświadczeniu, czy kompetencjom, Sąd nie poprzestanie wyłącznie na ustaleniu jego rzeczywistych dochodów. Ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego, Sąd odwoła się nie do wysokości aktualnie uzyskiwanego wynagrodzenia, ale do wynagrodzenia, które rodzic powinien lub mógłby osiągać dokładając należytej staranności w wyborze pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom.

Pozew o alimenty na dziecko. Kto może go złożyć i do jakiego sądu?

Pozew o alimenty na dziecko albo pozew o podwyższenie kwoty alimentów składa osoba uprawniona, jeżeli osiągnęła już pełnoletniość. Jeżeli natomiast dziecko jest niepełnoletnie to pozew w jego imieniu składa jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic w imieniu dziecka). Pozew może również złożyć adwokat.

Co do zasady powództwo wytacza się przed Sądem, w którego okręgu pozwany (a więc rodzic obowiązany do świadczenia alimentacyjnego) ma miejsce zamieszkania. Jednakże, w sprawie o alimenty można złożyć pozew w Sądzie miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (dziecka).

Ile kosztuje sprawa o alimenty na dziecko?

Sprawy o alimenty są zwolnione od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Składając zatem pozew o zasądzenie alimentów albo pozew o podwyższenie świadczenia alimentacyjnego, nie będziemy mieli obowiązku uiszczenia opłaty od pozwu.

Jeżeli zdecydujemy się zlecić poprowadzenie sprawy o alimenty adwokatowi, to jego wynagrodzenie ustala się indywidualnie w umowie zawartej pomiędzy adwokatem a klientem. Wynagrodzenie adwokata zależy od poziomu trudności sprawy, wymaganego nakładu pracy oraz wysokości dochodzonych alimentów

Adwokat – Jelenia Góra – do sprawy o alimenty?

O tym czy warto powierzyć sprawę o alimenty doświadczonemu adwokatowi napiszemy w kolejnym wpisie.

***

Kancelaria Adwokacka OWO Adwokaci, zakres usług: prawo rodzinne- alimenty

Skontaktuj się z nami.

Zatrzymanie w postępowaniu karnym

W postępowaniu karnym często dochodzi do zatrzymań osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Przyczyną zatrzymania może być obawa ucieczki lub ukrycia się takiej osoby, obawa zatarcia śladów czy brak możliwości innego ustalenia tożsamości danej osoby. Do zatrzymania może też dojść na żądanie prokuratora, np. po wytypowaniu danej osoby jako podejrzanej, jeśli zachodzi obawa, że ta osoba nie stawi się sama na czynności lub będzie bezprawnie utrudniać postępowanie.

Zatrzymanie zawsze jest zdarzeniem nagłym i nieplanowanym dla osoby zatrzymanej. Warto zatem znać najważniejsze uprawnienia i metodę postępowania, gdy zostanie się zatrzymanym lub gdy zatrzymana zostanie osoba nam bliska.

9 praw osoby zatrzymanej

Do najważniejszych praw osoby zatrzymanej należy prawo do:

– niezwłoczne poinformowania o przyczynie zatrzymania,

– poinformowania o prawie do skorzystania z pomocy adwokata,

– niezwłocznego kontaktu z adwokatem, w tym bezpośrednią z nim rozmowę,

– otrzymania protokołu zatrzymania,

– złożenia oświadczenia co do zatrzymania,

– poinformowania o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza,

– pierwszej pomocy medycznej,

– zawiadomienia osoby najbliższej lub pracodawcy o zatrzymaniu,

– złożenia zażalenia na zatrzymanie,

Należy też pamiętać, że okres zatrzymania ma swoje ograniczenia czasowe. Zatrzymanego należy zwolnić po upływie 48 godzin. Czas ten biegnie od chwili faktycznego zatrzymania – ujęcia osoby na gorącym uczynku, wejścia do zajmowanego przez podejrzanego mieszkania itp. Okres ten może być przedłużony o maksymalnie 24 godziny, jeżeli prokurator w przeciągu 48 godzin wystąpi do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Należy też pamiętać, że nie można zatrzymać tej samej osoby po raz drugi na podstawie tych samych dowodów.

Adwokat dla osoby zatrzymanej

Jedynym z ważniejszych – o ile nie najważniejszym – uprawnieniem osoby zatrzymanej jest prawo do powiadomienia o tym fakcie jego obrońcy. Warto zatem wcześniej, mieć zapisany kontakt, nazwisko czy wizytówkę skutecznego adwokata w sprawach karnych. Należy też pamiętać, że adwokata do obrony osoby zatrzymanej może upoważnić – poza nim samym – także inna osoba, w tym jego bliscy. By móc pomóc zatrzymanemu, nie musisz być jednak członkiem jego rodziny. Do obrony osoby pozbawionej wolności, adwokata może ustanowić każdy – sąsiad, przyjaciel, pracodawca, świadek zdarzenia. W momencie gdy zostanie w sprawie ustanowiony obrońca, organy ściągania muszą zawiadomić go o każdej czynności z udziałem zatrzymanego. Odpowiednio wczesne ustanowienie obrońcy pozwoli zatem uniknąć przesłuchania bez obecności i wsparcia zawodowego prawnika. Doświadczony adwokat w sprawach karnych zna realia postępowań z udziałem osób zatrzymanych i wie jak pomóc im w odzyskaniu wolności. To adwokat może też kontaktować się z policją i prokuraturą, by ustalić ewentualne warunki zwolnienia – np. kwoty poręczenia majątkowego.

OWO – Adwokaci – sprawy karne Jelenie Góra, Świdnica, Wałbrzych, Bolesławiec

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych. Znamy doskonale realia postępowania z udziałem osób zatrzymanych i wiemy, że w takich sprawach należy działać niezwłocznie. W przypadku zatrzymania jesteśmy do dyspozycji telefonicznej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ponieważ wiemy, że w przypadku zatrzymań trzeba działać niestandardowo. Uczestniczymy w każdych czynnościach procesowych, nawet jeżeli będą one wyznaczane w nocy, tak by zagwarantować zatrzymanemu należyte prawo do obrony. Doradzimy mu też jak postępować w tych trudnych i nagłych wypadkach. Adwokat jest strażnikiem praw osoby zatrzymanej, które niestety nie zawsze są przestrzegane. Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawach karnych, w tym w przypadku zatrzymania Ciebie lub osoby bliskiej, skontaktuj się z nami – kontakt.

 

Czy potrzebuję adwokata w sprawie karnej?

…takie właśnie pytanie zadaje sobie każdy kto szuka rozwiązań dla siebie lub bliskich w przypadku wejścia w konflikt z prawem. Zazwyczaj każdy próbuje najpierw samodzielnie zmierzyć się realiami sprawy karnej. Dość szybko jednak dochodzi się do wniosku, że nawet najlepsza wyszukiwarka, najczęściej odwiedzane fora internetowe, czy przeczytanie odpowiednich przepisów w kodeksie, same nie rozwiążą problemu. Sprawy karne wymagają przede wszystkim kompleksowej wiedzy, ale też doświadczenia. Oba te elementy gwarantują bezpieczeństwo w poruszaniu się w niezwykle skomplikowanych meandrach prawa karnego.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawie karnej?

Należy pamiętać, że sprawy karne – poza samą materią – różnią się od spraw cywilnych, rodzinnych, gospodarczych czy administracyjnych przede wszystkim tym, że tutaj zawsze masz przeciwko sobie wykwalifikowanego prawnika – prokuratora. Nigdy zatem, występując samemu w procesie karnym, nie spotkasz się z brakiem wiedzy, rozeznania czy doświadczenia po drugiej stronie. Działając samemu, zawsze będziesz więc stroną „słabszą”. Żeby wyrównać te szanse musisz wesprzeć się profesjonalistą – adwokatem specjalizującym się w prawie karnym. Pamiętaj, że również w sądzie trafisz na zawodowych prawników – sędziów, którzy będą wydawać wyrok w Twojej sprawie. Wsparcie adwokata zapewni Ci zatem pomoc prawną także w sądzie.

 

Czy mogę bronić się sam w sprawie karnej?

– Tak – korzystanie z pomocy adwokata to Twoje prawo, ale nie obowiązek. Musisz jednak zawsze odpowiedzieć sobie na pytanie – czy w sprawach tak trudnych jak sprawy karne warto ryzykować, broniąc się samemu. Czy znasz swoje uprawnienie w procesie karnym? Wiesz kiedy odpowiadać na pytania, a kiedy odmówić? Czy musisz przyznać się do winy? Czy kara, którą zaproponował prokurator lub orzekł sąd jest łagodna czy surowa? Jakie pismo złożyć? Co załączyć? W jakim terminie?… i przede wszystkim – jak skutecznie się bronić?

Odpowiedzi na wszystkie te pytania zna doświadczony adwokat w sprawach karnych. Skorzystanie z naszej pomocy nie tylko uchroni Cię przed procesowymi niebezpieczeństwami, ale też zagwarantuje znalezienie najlepszego wyjścia z Twojej sytuacji. Pamiętaj też, że proces karny zawsze składa się z dwóch etapów – przygotowawczego – prowadzonego przez prokuratora i sądowego – posiedzenia i rozprawy przed sądem. Adwokat może Cię zatem reprezentować w oby tych etapach, gdzie będziesz wzywany, przesłuchiwany, a nadto przeprowadzane będą czynności dowodowe w Twojej sprawie. Pamiętaj też, że w przypadku aresztowania, tylko obrońca ma gwarantowane przez kodeks prawo do widzenia z osobą tymczasowo pozbawioną wolności.

Ile kosztuje sprawa karna?

Na koszty procesu składają się wszelkie poniesione w toku postępowania – w tym postępowania przygotowawczego – opłaty, rozliczane dotychczas przez Skarb Państwa. Będą to zatem koszty doręczeń pism, konwoju, dojazdu świadków, opinii biegłych. W sądzie doliczana jest też opłata dodatkowa od postępowania sądowego. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o zwolnienie go z obowiązku ponoszenia kosztów w całości lub w części. Należy w tym celu wykazać trudną sytuację majątkową, która czyni niemożliwym, spłacenie ewentualnych, zasądzonych kosztów.

Ile kosztuje adwokat w sprawie karnej?

Na to pytanie nie ma oczywiście jednej odpowiedzi. Wynagrodzenie adwokata zawsze jest uzależnione od danej sprawy – stopnia jej skomplikowania, ilości czynności do wykonania, potencjalnego czasu trwania, ilości rozpraw i innych czynników. Ważne jest jednak byś pamiętał, że doświadczony adwokat pozwoli Ci zaoszczędzić znacznie więcej niż pieniądze. W sprawach karnych obrońca zawsze broni Twojego interesu, w tym także Twojej wolności. Walczymy o uniewinnienie, łagodniejszą karę czy krótszy czas trwania środków karnych. Pamiętaj, że dzięki dobremu adwokatowi w sprawach karnych, możesz zostać uniewinniony! Doświadczony adwokat może pomóc Ci uzyskać warunkowe umorzenie postępowania, zasądzenie kary grzywny zamiast pozbawienia wolności czy też zawieszenie wykonania kary. Nie jest zatem kluczowe ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie karnej, ale ile dla Ciebie jest warta taka pomoc!

 

OWO – Adwokaci – sprawy karne Jelenie Góra, Świdnica, Wałbrzych, Bolesławiec

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych. Doświadczony zespół OWO – Adwokaci prowadził już setki spraw karnych przed sądami różnych instancji, we wszystkich sądach na Dolnym Śląsku i nie tylko. Znamy realia postępowań karnych, więc zawsze jesteśmy w stanie udzielić Ci konkretnej pomocy i konkretnych odpowiedzi. Zajmujemy się wszystkimi sprawami karnymi dotyczącymi przestępstw, przestępstw skarbowych, a także wykroczeń. Prowadzimy nadto sprawy karne wykonawcze. Wszystkie te postępowania wymagają zaangażowania, by szukać jak najlepszych rozwiązań. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami – kontakt.

Ile kosztuje rozwód?

Ile kosztuje rozwód? Wysokość kosztów, jakie wiążą się z postępowaniem w sprawie o rozwód, zależy od szeregu indywidualnych okoliczności, potrzeb i wyborów, jakich mogą dokonać osoby zainteresowane zainicjowaniem takiego postępowania. Na wydatki związane z wytoczeniem sprawy o rozwód składają się bowiem koszty niezbędne, które częściowo są stałe (np. opłata sądowa od pozwu), jak również koszty dodatkowe, które zależne są od woli danej osoby (np. wynagrodzenie dla zawodowego pełnomocnika).

NIEZBĘDNE KOSZTY W SPRAWIE O ROZWÓD

Podstawowy koszt w sprawie o rozwód, to konieczność wniesienia opłaty sądowej od pozwu w wysokości 600 zł. Opłata ta jest stała i uiszcza się ją w drodze przelewu bankowego na rachunek właściwego Sądu Okręgowego, dołączając do pozwu potwierdzenie jej dokonania, bądź w kasie Sądu należy zakupić znak opłaty sądowej, który naklejany jest na pozew.

W przypadku, gdy w małżeństwie nie ma wspólnych małoletnich dzieci, do pozwu należy dołączyć wyłącznie odpis skrócony aktu małżeństwa małżonków, którego koszt uzyskania z Urzędu Stanu Cywilnego wynosi 22 zł. W sytuacji, gdy małżonkowie posiadają dzieci, do pozwu należy dołączyć odpisy skrócone urodzenia każdego z dzieci – uzyskanie ich to również wydatek 22 zł.

W sytuacji, w której małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, Sąd może przeprowadzić dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Dowód ten ma dostarczyć Sądowi wiedzy m.in. w zakresie predyspozycji rodzicielskich każdego z małżonków co do wychowywania wspólnych dzieci, jak również ustalenia ewentualnych preferencji dzieci co do postrzegania jednego z rodziców, jako tzw. rodzica pierwszoplanowego. Koszt sporządzenia opinii przez OZSS to kwota od ok. 500 zł do 1.000 zł.

EWENTUALNE KOSZTY DODATKOWE

Rozwód – wynagrodzenie pełnomocnika (adwokata bądź radcy prawnego)

Najważniejszym dodatkowym kosztem, jaki wiąże się z postępowaniem w sprawie o rozwód, jest koszt wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika, któremu zlecane jest prowadzenie sprawy o rozwód. Wysokość tego wynagrodzenia uzależniona jest m.in. od stopnia skomplikowania sprawy, a co za tym idzie, niezbędnego zaangażowania merytorycznego
i czasowego pełnomocnika.

Wynagrodzenie adwokata, bądź radcy prawnego w sprawach rozwodowych ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, dlatego też nie ma możliwości wskazania konkretnej kwoty, jaką na ten cel należy przeznaczyć. W przypadku rozwodów bez orzekania o winie, gdzie małżonkowie nie posiadają wspólnych dzieci i zależy im na sprawnym przeprowadzeniu procesu, honorarium pełnomocnika wynosić może od ok. 2.000 zł. W przypadku spraw zawiłych, wielowątkowych, gdzie adwokat zobowiązany jest do podejmowania szeregu czynności procesowych i pozaprocesowych, wynagrodzenie ustalane jest na odpowiednio wyższym poziomie. Ustanowienie pełnomocnika wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł, przy czym samego faktycznego opłacenia tego wydatku dokonują zwykle w imieniu swoich klientów ich pełnomocnicy.

Rozwód – pozostałe koszty

Dodatkowym kosztem w sprawie o rozwód może być również koszt sporządzenia tłumaczeń określonych dokumentów z języka obcego na język polski. Powołany przez Sąd tłumacz przysięgły dokonuje za wynagrodzeniem np. tłumaczenia dokumentów, z których wynika wysokość zarobków małżonka zobowiązanego do uiszczania alimentów na dzieci, który  to małżonek pracuje za granicą. Wysokość tych kosztów uzależniona jest od ilości dokumentów, jakie należy przetłumaczyć, przy czym są to kwoty rzędu około kilkuset złotych.

W toku sprawy o rozwód niejednokrotnie Sąd wydaje rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosków o zabezpieczenie roszczenia, np. zabezpieczenie alimentów na rzecz dzieci w toku postępowania. Od postanowień wydanych przez Sąd w ramach zabezpieczenia przysługuje zażalenie, przy czym wcześniej należy zwrócić się do Sądu z wnioskiem o uzasadnienie takiego postanowienia. Wniosek o uzasadnienie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 zł, która następnie zaliczana jest na poczet opłaty sądowej od zażalenia.

Do dodatkowych kosztów zaliczyć należy również i te, które co prawda nie są ponoszone przez żadną ze stron na początku postępowania, ani w jego trakcie, ale o których Sąd orzeka w wyroku kończącym postępowanie w sprawie. W przypadku bowiem, gdy w toku sprawy o rozwód Sąd orzekał o takich kwestiach, jak: eksmisja jednego z małżonków, podział majątku wspólnego, czy też alimenty na rzecz jednego z małżonków, koszty związane z tymi rozstrzygnięciami zostaną zamieszczone dopiero w wyroku rozwodowym. W przypadku orzeczenia eksmisji, dodatkowym kosztem, o którym rozstrzygnie Sąd będzie opłata od pozwu o eksmisję, tj. 200 zł, zaś w przypadku podziału majątku opłata wynosić będzie 1.000 zł, a jeżeli wniosek zawierał zgodny projekt podziału majątku wspólnego, opłata wyniesie 300 zł.

KTO PONOSI KOSZTY W SPRAWIE O ROZWÓD?

W sprawie o rozwód, jak w każdej sprawie cywilnej, zasadą jest, że koszty ponosi strona przegrywająca proces. Gdy jeden z małżonków zostanie zatem uznany w wyroku za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, będzie on zobowiązany zwrócić drugiemu małżonkowi wszystkie niezbędne koszty postępowania. W sytuacji, gdy rozwód orzekany jest z winy obu małżonków, koszty postępowania co do zasady winny zostać rozłożone po połowie.

Istotne jest, że w przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, Sąd zwróci powodowi połowę uiszczonej opłaty od pozwu, tj. 300 zł, zaś połowę pozostałej części opłaty, tj. 150 zł, pozwany małżonek będzie zobowiązany zwrócić małżonkowi, który złożył pozew.

Podkreślić jednak należy, że rozliczenie kosztów postępowania następuje dopiero w orzeczeniu kończącym, tj. w wyroku rozwodowym. Oznacza to, że zarówno koszt opłaty od pozwu, jak również koszt ewentualnych zaliczek na poczet opinii OZSS, poniesie początkowo ten z małżonków, który złożył do Sądu pozew, bądź który wnioskował o przeprowadzenie danego dowodu. Co prawda koszt zaliczek na opinie OZSS, bądź jakichkolwiek innych dowodów, których przeprowadzenie wiąże się z poniesieniem określonych kosztów, Sąd może rozłożyć na oboje małżonków, jako że oboje za pośrednictwem tych dowodów zamierzają dowodzić swoich racji.

MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA OD PONOSZENIA KOSZTÓW

W sprawie o rozwód istnieje możliwość złożenia do Sądu wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w całości bądź w części, jak również wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Rozwód Adwokat Jelenia Góra

Sądem rzeczowo właściwym do rozpoznawania spraw o rozwód jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze będzie sądem właściwym dla sprawy rozwodowej małżonków zamieszkujących na terenie Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Bolesławca, Lubania, Lwówka Śląskiego, Zgorzelca oraz pomniejszych miejscowości znajdujących się w pobliżu tych miast.

Kancelaria Adwokacka OWO Adwokaci prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym także sprawy o rozwód.

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszamy do Kontaktu.

Zobacz więcej: Sprawa rozwodowa.

 

Odroczenie wykonania kary

Odroczenie wykonania kary to instytucja prawa karnego wykonawczego, umożliwiająca odsunięcie w czasie konieczności wykonywania kary. Wniosek o odroczenie może dotyczyć kary pozbawienia wolności czy ograniczenia wolności. W przypadku kary grzywny, istnieje możliwość rozłożenia jej na raty. Zasadą jest jednak wykonywanie orzeczeń karnych bezzwłocznie – z chwilą, gdy staną się wykonalne, co zazwyczaj wiąże się z ich prawomocnością. Oznacza to zatem, iż wydany wyrok podlega wykonaniu bez zwłoki. Osoba skazana na karę pozbawienia wolności, musi liczyć się z tym, że w przeciągu niedługiego czasu otrzyma wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym – czy można temu zapobiec? Tak – służy temu odroczenie wykonania kary.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – w jakich przypadkach przysługuje?

W istocie można wyróżnić pięć głównych kategorii sytuacji, w których skazani mają szansę uzyskać odroczenie wykonania kary. Do przesłanek tych zaliczamy:

 1. chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę skazanego, uniemożliwiającą wykonanie kary,
 2. zbyt ciężkie skutki dla skazanego w przypadku natychmiastowego wykonania kary,
 3. zbyt ciężkie skutki dla rodziny skazanego w przypadku natychmiastowego wykonania kary,
 4. ciążę skazanej lub fakt samotnego sprawowania opieki nad dzieckiem do 3-go roku życia,
 5. przeludnienie zakładów karnych,

W pierwszym przypadku, Sąd nie tylko może, ale ma obowiązek udzielić odroczenia wykonania kary. Odroczenie trwa wówczas do czasu ustania przeszkody – zazwyczaj jest to konkretna data, wskazana przez biegłego, który wcześniej opiniuje stan zdrowia chorego skazanego. Należy też pamiętać, że za ciężką chorobę, uznaje się taki stan zdrowia skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Jeżeli natychmiastowe wykonanie kary spowoduje zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny, Sąd może – ale nie musi – udzielić odroczenia. Należy bowiem pamiętać, iż osadzenie w zakładzie karnym zawsze destabilizuje sytuację życiową skazanego i jego bliskich, toteż okoliczności uzasadniające odroczenie muszą być szczegółowo wykazane. Do sytuacji, w których wykonanie kary może wywołać zbyt ciężkie skutki dla samego skazanego zaliczamy np. inną niż ciężka choroba skazanego, oczekiwanie na zabieg operacyjny, konieczność ukończenia szkolenia zawodowego, kursu czy stażu, konieczność wywiązania się z umowy, kontraktu, prac okresowych, konieczność uregulowania ważnych spraw osobistych czy ukończenie terapii odwykowej. Przykładem zbyt ciężkich skutków dla rodziny skazanego może być konieczność zapewnienia bliskim środków utrzymania na czas izolacji penitencjarnej, czy  zorganizowania opieki nad dzieckiem lub chorym, jeżeli inny członek rodziny nie może jej sprawować. Raz jeszcze należy powtórzyć, że aby uzyskać odroczenie wykonania kary, należy powołać i uzasadnić okoliczności wyjątkowo uciążliwe. Normalne dolegliwości związane z wykonywaniem kary nie są przesłanką dla jej odroczenia.

Kolejny przykład dotyczy kobiet w ciąży lub rodzica sprawującego samotnie opiekę nad dzieckiem do 3-go roku życia. Należy jednak pamiętać, że obecnie umożliwia się skazanym kobietom odbywanie kary w zakładach karnych przy których organizuje się domy dla matki i dziecka. Nie dotyczy to jednak mężczyzn samotnie wychowujących małoletniego do 3-go roku życia. Górną granicą okresu odroczenia wykonania kary, jest uzyskanie przez dziecko wskazanego wieku. Oczywiście nie ma przeszkód, by ubiegać się o odroczenie na podstawie kilku okoliczności łącznie.

Ostatnim przykładem uzasadniającym opóźnienie wykonania kary jest przeludnienie w zakładach karnych. Oznacza to, że liczba osadzonych – skazanych i aresztowanych – przekracza łączną pojemność jednostek penitencjarnych w skali całego kraju. Okoliczność ta nie dotyczy jednak skazanych, którzy dopuścili się przestępstwa z art. 197-203 kodeksu karnego lub przestępstwa z zastosowaniem przemocy, lub groźby jej użycia, a także co do skazanych w warunkach recydywy i warunkach z art. 65 kodeksu karnego.

Odroczenie wykonania kary – kto udziela, na jaki okres?

Wniosek o odroczenie wykonania kary należy złożyć przed Sądem, który wydał wyrok w pierwszej instancji. Oznacza to, że jeżeli sprawa rozpoznawana była przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze, a następnie na skutek apelacji przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze – wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego. Nie ma też znaczenia miejsce pobytu skazanego, choćby to zmieniło się w czasie trwania postępowania. Wniosek o droczenie wykonania kary należy oczywiście umotywować, przedłożyć załączniki na poparcie argumentacji oraz dowód uiszczenia opłaty w kwocie 80 złotych. Skazany może ubiegać się o odroczenie na dowolny okres czasu, nie dłuższy niż 1 rok. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tej sprawie. Sam wniosek można składać wielokrotnie.

Zawieszenie wykonania kary po rocznym odroczeniu

Do niedawna możliwym było zawieszenie wykonania kary wobec skazanego na karę nie większą niż 1 rok pozbawienia wolności, co do którego odroczono karę na okres 1 roku – jednorazowo lub łącznie. Obecnie, tj. od października 2019 r., uchylony został przepis kodeksu karnego wykonawczego, który to umożliwiał. Nie zmienia to jednak faktu, że istnieje możliwość zastosowania przepisów wcześniej obowiązujących do sprawców, którzy dopuścili się czynu przed datą uchylenia wskazanego artykułu – tj. przed październikiem 2019 r.

Odroczenie kary ograniczenia wolności

Skazani na karę ograniczenia wolności również mogą ubiegać się o jej odroczenie. Przesłanki dla udzielenia są podobne do wyżej omówionych, a wyróżnia się wśród nich zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny, jakie pociągnie natychmiastowe wykonywanie kary. Konkretne przykłady omówiono powyżej. Maksymalny okres odroczenia wynosi 6 miesięcy. Dodatkową okolicznością, przy której Sąd musi odroczyć wykonanie kary, jest powołanie skazanego do czynnej służby wojskowej. Odroczenie trwa wówczas do czasu zakończenia służby.

Pomoc adwokata w sprawach o odroczenie wykonania kary

Jak w każdej sprawie wykonawczej, również w postępowaniu o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, czy też kary ograniczenia wolności – skazanego może reprezentować adwokat, jako jego obrońca. Warto pamiętać, że aby uzyskać odroczenie, Sąd wyznacza posiedzenie, na które wzywa skazanego i jego obrońcę. Adwokat może zatem nie tylko sporządzić wniosek, ale również reprezentować skazanego na posiedzeniu przed Sądem. Może również, w imieniu skazanego, złożyć zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary.

Adwokat Jelenia Góra

Kancelaria Adwokacka OWO Adwokaci zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości zapraszamy do Kontaktu.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności

Warunkowe przedterminowe zwolnienie to szansa dla skazanych odbywających karę na wcześniejsze zakończenie jej wykonywania. Pozwala na opuszczenie zakładu karnego bez konieczności odbywania kary w całości. Skazani, którzy udowodnią, że proces resocjalizacji przebiega pomyślnie, mogą liczyć nawet na o połowę krótszy okres izolacji.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – komu i kiedy przysługuje?

O warunkowe przedterminowe zwolnienie może ubiegać się skazany, który odbędzie przynajmniej połowę kary. Warto pamiętać, że do kary odbytej zalicza się okres rzeczywistego pozbawienia wolności – czyli także zatrzymanie i aresztowanie z postępowania przygotowawczego. Surowszym wymogom podlegają skazani karani w warunkach recydywy. Ci, muszą odbyć 2/3 orzeczonej kary – recydywa podstawowa, lub 3/4 kary – multirecydywa. Również sprawcy, którzy z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu, działali w zorganizowanej grupie przestępczej lub dopuścili się przestępstwa o charakterze terrorystycznym, mogą ubiegać się o zwolnienie po odbyciu 3/4 kary.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – jak uzyskać?

Warunkowego przedterminowego zwolnienia udziela Sąd penitencjarny, w okręgu którego skazany odbywa karę pozbawienia wolności. Sądem Penitencjarnym jest właściwy Sąd Okręgowy – wydział lub sekcja penitencjarna. Przykładowo dla Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, właściwym jest Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze. Aby Sąd udzielił skazanemu zwolnienia, należy złożyć odpowiedni wniosek i należycie go umotywować. Wniosek ten podlega opłacie sądowej w kwocie 45 zł, którą należy uiścić wraz ze złożeniem wniosku. Do wniosku można też załączyć dokumenty na poparcie swojej argumentacji. Wniosek może złożyć skazany lub jego obrońca, a wyjątkowo także dyrektor zakładu karnego lub kurator. Obrońcą w postępowaniu wykonawczym może być adwokat, którego upoważni skazany. Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu, które odbywa się w zakładzie karnym, gdzie przebywa skazany, lub w budynku Sądu, jeżeli wniosek dotyczy osoby odbywającej karę w systemie dozoru elektronicznego lub ubiegającej się o warunkowe przedterminowe zwolnienie nie będąc osadzonym – np. po udzieleniu przerwy. W posiedzeniu bierze udział skazany i jego obrońca, a także prokurator i przedstawiciel administracji zakładu karnego.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – przesłanki udzielenia

Warunkiem udzielenia zwolnienia przez Sąd jest stwierdzenie pozytywnej prognozy kryminologicznej, czyli przekonania Sądu, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Sąd bada w tym zakresie postawę, właściwości i warunki osobiste sprawcy, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie skazanego po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary. W praktyce duże znaczenie będzie zatem miała osobowość skazanego, jego postawa w zakładzie karnym, perspektywy na przyszłość i samo przestępstwo za które sprawca był skazany. Jeżeli osadzony zachowuje się prawidłowo – otrzymuje wnioski nagrodowe, jest zatrudniony w jednostce, uzyskał promesę zatrudnienia po jej opuszczeniu, ukończył kursy i szkolenia, pojednał się z pokrzywdzonym (jeżeli takowego można wyodrębnić), to wówczas jest szansa na uzyskanie przedterminowego zwolnienia.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – skutki zwolnienia

Sąd, uwzględniając wniosek, wyznacza jednocześnie okres próby, którym jest okres pozostały do końca kary pozbawienia wolności. Okres ten nie może być jednak krótszy niż 2 lata, co oznacza, że skazany który został zwolniony mając do odbycia jeszcze jedynie kilka miesięcy kary, będzie i tak poddany 2-letniemu okresowi próby. W tym czasie, Sąd może nałożyć na skazanego obowiązki – np. podjęcie leczenia odwykowego lub pracy zarobkowej, czy też oddać go pod dozór kuratora. Jeżeli skazany w okresie próby popełni przestępstwo, Sąd może (a w niektórych przypadkach – musi) odwołać skazanemu warunkowe zwolnienie, co wiązać się będzie z koniecznością ponownego osadzenia w zakładzie karnym. W tym celu Sąd musi jednak również wyznaczyć posiedzenie, na którym skazanego może reprezentować obrońca.

Pomoc adwokata w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Jak w każdej sprawie wykonawczej, również w postępowaniu o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, skazanego może reprezentować adwokat, jako jego obrońca. Warto pamiętać, że, by uzyskać zwolnienie Sąd wyznacza posiedzenie, na które wzywa skazanego i jego obrońcę. Adwokat może zatem nie tylko sporządzić wniosek, ale również reprezentować skazanego na posiedzeniu przed Sądem. Może również, w imieniu skazanego, złożyć zażalenie na postanowienie o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Adwokat Jelenia Góra

Kancelaria Adwokacka OWO Adwokaci zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości zapraszamy do Kontaktu.

Dozór elektroniczny – kto może skorzystać z dozoru elektronicznego?

Jakie kary można odbywać w systemie dozoru elektronicznego?

Do najważniejszych kar, dla odbywania których stworzono system dozoru elektronicznego, są kary pozbawienia wolności. Obecne przepisy przewidują, iż można w SDE odbyć kary pozbawienia wolności nie wyższe niż 1 rok i 6 miesięcy*, lub których suma nie przekracza jednego roku i 6 miesięcy. Przykładowo w dozorze elektronicznym można odbyć karę od 1 miesiąca do 1 roki i 6 miesięcy, lub kilka kar np. 7 miesiące i 8 miesięcy (ważne by ich suma nie przekraczała półtora roku). Poza tym, w systemie dozoru elektronicznego można też odbywać kary zastępcze pozbawienia wolności – np. za niezapłaconą grzywnę, czy niewykonane prace społeczne w ramach ograniczenia wolności. W SDE można też odbywać karę mieszaną, czyli karę w której najpierw skazany wykonuje karę pozbawienia wolności, a potem ograniczenia wolności.

 

Jak długo czeka się na rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny?

Według przepisów, Sąd powinien wydać postanowienie co do złożonego przez skazanego lub jego obrońcę wniosku w terminie 30 dni od daty jego wpływu. Oczywiście szybkość rozpoznania wniosku zależy też od tego, czy dopełniono wszystkich wymogów formalnych oraz czy w miejscu, w którym skazany chce odbywać karę w SDE, istnieją warunki techniczne. Po złożeniu wniosku Sąd zleca badanie warunków technicznych podmiotowi dozorującemu, który przed posiedzeniem odwiedza skazanego pod wskazanym we wniosku adresem i dokonuje pomiarów  – sprawdza zasięg i siłę sygnału.

 

Wykaz sądów właściwych dla dozoru elektronicznego na obszarze Dolnego Śląska:

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze – Areszt Śledczy w Jeleniej Górze, Zakład Karny w Zarębie

Sąd Okręgowy w Świdnicy – Areszt Śledczy w Świdnicy, Zakład Karny w Kłodzku, Areszt Śledczy w Dzierżoniowie wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Piławie Dolnej

Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Oleśnicy, Zakład Karny nr 2 we Wrocławiu, Areszt Śledczy we Wrocławiu, Zakład Karny w Wołowie, Zakład Karny w Strzelinie

Sąd Okręgowy w Legnicy – Zakład Karny w Głogowie

 

Załącznik – oświadczenie współmieszkańców do dozoru elektronicznego

By móc ubiegać się o dozór elektroniczny – poza samym złożeniem wniosku do Sądu, należy uzyskać zgodę współmieszkańców. Do takich zalicza się wszystkie osoby dorosłe na stałe przebywające w miejscu – domu, mieszkaniu – w którym skazany będzie odbywał karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Domownicy muszą zgodzić się, by skazany taką karę odbywał we wspólnym miejscu zamieszkania. W tym celu, do składanego wniosku należy załączyć wypełnione oświadczenie współmieszkańców. Poniżej w załączeniu znajduje się wzór takiego oświadczenia do pobrania – OWO-Adwokaci oswiadczenie współmieszkańców SDE

 

Adwokat Jelenia Góra

Kancelaria Adwokacka OWO Adwokaci zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości zapraszamy do Kontaktu.

 

*Aktualizacja: dozór elektroniczny dla kar nieprzekraczających jednego roku i 6 miesięcy

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. zmieniły się warunki formalne uprawniające do skorzystania z instytucji dozoru elektronicznego. Do tej pory, w ramach SDE, można było odbyć jedynie karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku. Obecnie, w systemie dozoru elektronicznego, można odbyć karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy lub gdy suma kar pozbawienia wolności nie przekracza jednego roku i 6 miesięcy. Nowe przepisy znajdował również zastosowanie wobec skazanych, którzy przebywają już w Zakładach Karnych.

Przykład: Jan Kowalski został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kara ta jest wykonywana, a Jan Kowalski został osadzony w Zakładzie Karnym w dniu 1 lutego 2020 r. Do dnia 31 marca 2020 r. nie mógł on wnioskować o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Od dnia 1 kwietnia przysługuje mu uprawnienie do złożenia wniosku o odbycie reszty kary poza Zakładem Karnym- w ramach instytucji dozoru elektronicznego.

Powyższa zmiana została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (czyli na mocy jednej z ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową).

Dozór elektroniczny – zalety systemu dozoru elektronicznego

Do największych zalet dozoru elektronicznego należy niewątpliwie fakt, iż skazany może odbywać karę pozbawienia wolności w domu wraz z bliskimi. Dzięki temu przez cały okres orzeczonej kary nie musi stawiać się do więzienia – jest to zatem swego rodzaju areszt domowy. Mimo, iż jest to kara pozbawienia wolności, skazany ma prawo do opuszczenia domu w ustalonym harmonogramie. Sąd lub kurator zawodowy może zezwolić skazanemu na opuszczenie miejsca pobytu nawet do 12 godzin w ciągu doby! Jest to możliwe dla skazanych, którzy pracują, sprawują opiekę nad dziećmi czy bliskimi lub kształcą się. Wszystkie te okoliczności – po wykazaniu przed Sądem – mogą zostać uwzględnione, a skazany może zyskać prawo opuszczenia miejsca pobytu nawet na wiele godzin każdego dnia.

 

Uprawnienia i obowiązki skazanego SDE – kiedy można opuścić dom i na jak długo?

Najważniejszymi uprawnieniami skazanego są:

 1. prawo do odbycia kary w domu z bliskimi bez konieczności wykonywania jej w zakładzie karnym,
 2. prawo do czasowego opuszczenia miejsca pobytu, w ustalonym przez Sąd lub kuratora zawodowego przedziale godzin,
 3. prawo do świadczenia pracy, praktykowania religii, kształcenia zawodowego, opieki nad bliskimi, korzystania z opieki medycznej czy dokonywania niezbędnych zakupów.

Jedynymi obowiązkami skazanego są:

 1. nieprzerwane noszenie opaski – nadajnika i rejestratora przenośnego,
 2. udzielanie Sądowi, podmiotowi dozorującemu, kuratorowi zawodowemu niezbędnych informacji w czasie odbywania kary,
 3. dbanie o powierzony skazanemu sprzęt i odbieranie połączeń przychodzących do rejestratora stacjonarnego

 

Czy o dozór elektroniczny może ubiegać się skazany odbywający już karę w zakładzie karnym?

Tak! Przepisy prawa przewidują, że zarówno osoby, które jeszcze nie udały się do więzienia w celu odbycia kary, jak również osoby, które już ją w zakładzie karnym odbywają, mogą ubiegać się o zgodę na dozór elektroniczny. Wymogi formalne w obu przypadkach są takie same.

 

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego

Skazany, odbywający karę w systemie dozoru elektronicznego może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie na zasadach ogólnych – zazwyczaj po odbyciu połowy kary. Udzielając warunkowego zwolnienia, Sąd uchyla dozór i wyznacza okres próby. Warunkowe przedterminowe zwolnienie nie dotyczy jednak skazanych, którzy odbywają zastępczą karę pozbawienia wolności

 

Pomoc adwokata w sprawach o dozór elektroniczny

Jak w każdej sprawie wykonawczej, również w postępowaniu o uzyskanie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, skazanego może reprezentować adwokat, jako jego obrońca. Warto pamiętać, że, by uzyskać zgodę na SDE Sąd wyznacza posiedzenie, na które wzywa skazanego – którego wysłuchuje – i jego obrońcę. W posiedzeniu tym obowiązkowy jest również udział prokuratora. Obecność na posiedzeniu w przedmiocie dozoru elektronicznego jest obowiązkowa, albowiem skazany musi podpisać oświadczenie o zasadach odbywania kary w SDE i niezwłocznie po uzyskaniu zgody Sądu -skontaktować się z odpowiednimi służbami dozorującymi.

Adwokat Jelenia Góra

Kancelaria Adwokacka OWO Adwokaci zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości zapraszamy do Kontaktu.