Współpraca

Poznaj zasady, na jakich działamy

Rozpocznijmy współpracę

.

Doskonale rozumiemy, że każda sprawa, nad którą pracujemy dla naszych Klientów jest indywidualna, wyjątkowa, co każdorazowo wymaga od nas elastycznego podejścia w celu wypracowania najlepszych zasad współpracy. W nieco odmienny sposób pracujemy bowiem w ramach stałych obsług przedsiębiorców, jak i w przypadku świadczenia usług prawnych na rzecz Klientów indywidualnych. Aby jednak nieco rozjaśnić Państwu przyjęty przez nas model działania w ramach OWO Adwokaci, poniżej przedstawiamy klika istotnych informacji.

Jedne z wielu korzyści dla Klientów ze współpracy z OWO Adwokaci

.
.
rzetelne i merytoryczne opracowanie każdej sprawy dla Klienta
.
sprawny przepływ informacji o stanie sprawy pomiędzy nami a Klientem
.
zachowanie poufności wszelkich informacji przekazanych przez Klienta

Przed spotkaniem z adwokatem.

.

Zwykle nasz pierwszy kontakt z Klientem, to kontakt telefoniczny, w ramach którego Klient wstępnie zarysowuje nam sprawę, w jakiej chciałby się skonsultować z adwokatem. Podczas takiej rozmowy najczęściej proponujemy, by w wiadomości mailowej Klient opisał dokładniej stan sprawy i wszystkie istotne okoliczności, dzięki czemu podczas ewentualnego osobistego spotkania można będzie od razu przejść do poszukiwania rozwiązań. Wstępna wymiana korespondencji mailowej pozwala na gruntowne, merytoryczne przygotowanie zarówno nas, jak i Klienta do osobistego spotkania, a nadto pozwala na usystematyzowanie wszystkich przekazanych przez Klienta informacji.

Jak przygotować się do spotkania z adwokatem?

.

Najważniejsze jest dokładne przedstawienie nam głównych aspektów sprawy, którą Klient chciałby nam zlecić do prowadzenia bądź uzyskać poradę prawną. Dlatego też rekomendujemy, by przed umówionym spotkaniem przygotować wszelkie dokumenty związane z daną sprawą, jakie Klient posiada, gdyż mogą się one okazać niezbędne dla prawidłowego nakreślenia optymalnego rozwiązania. Dokumenty, jakie zwykle okazują się pomocne to związane z daną sprawą umowy, ugody, porozumienia, akty notarialne, akty stanu cywilnego, potwierdzenia wpłat, korespondencja wymieniona z ewentualnym przeciwnikiem procesowym, księgi wieczyste, jak również wcześniejsze orzeczenia sądów bądź innych organów. O tym, jakie dokumenty byłyby przydatne w rozwiązaniu konkretnej sprawy, informujemy Klientów we wcześniejszej rozmowie telefonicznej lub wiadomościach mailowych.

Pomocnym może być dla Klientów wcześniejsze przygotowanie pytań, na jakie chcieliby uzyskać odpowiedź w czasie spotkania, ponieważ z doświadczenia wiemy, że gdy pojawiają się związane ze sprawą emocje i stres, można zapomnieć o pewnych istotnych zagadnieniach.

Spotkanie z adwokatem może zakończyć się na udzieleniu ustnej porady prawnej, na zleceniu przez Klienta sporządzenia pisemnej analizy i opinii prawnej bądź też na powierzeniu nam kompleksowego prowadzenia danej sprawy w postępowaniu przedsądowym, sądowym bądź innym.

Gdy Klient zdecyduje się zlecić nam swoją sprawę.

.

W sprawach, w których udzielenie porady prawnej jest niewystarczające, zaś najlepszym rozwiązaniem dla Klienta będzie powierzenie jego sprawy do prowadzenia zawodowemu pełnomocnikowi – adwokatowi, uzgadniamy z Klientem dalsze zasady współpracy oraz wynagrodzenia. Poza poufnością, która jest nadrzędną zasadą w pracy adwokata, zapewniamy naszym Klientom bieżące informowanie o stanie sprawy, o otrzymanej korespondencji, jak również o terminach rozpraw sądowych, czy innych czynnościach. Przed wniesieniem sprawy do Sądu, bądź opracowując odpowiedź w sprawie zainicjowanej przez przeciwników naszych Klientów, gruntownie przygotowujemy stanowisko naszych Klientów, poszukując wraz z nimi najskuteczniejszej strategii. Informujemy naszych Klientów o potencjalnych ryzykach, jakie wiążą się z daną sprawą, bądź z konkretną metodą działania, jak również rekomendujemy rozwiązania, które w naszej ocenie będą dla Klienta korzystne w krótszej, jak i dłuższej perspektywie. Działanie na korzyść naszych Klientów jest bowiem nie tylko wyznawaną przez nas wartością, ale i obowiązkiem każdego adwokata.

Wynagrodzenie adwokata.

.

Wysokość wynagrodzenia za świadczone przez nas usługi, tak samo jak sprawy, z jakimi zwracają się do nas nasi Klienci, jest kwestią indywidualną i zależną od takich czynników jak rodzaj sprawy, jej złożoność i czasochłonność, niezbędny nakład pracy adwokata, wysokość roszczenia, jakiego dotyczy sprawa, czy też potrzeba priorytetowego, niezwłocznego działania. Wynagrodzenie adwokackie może ograniczyć się jedynie do kosztów udzielonej porady prawnej, ewentualnie do kosztów przeanalizowania i pisemnego zaopiniowania sprawy Klienta, przy czym najczęściej wchodzi w grę wynagrodzenie za przyjęcie sprawy do kompleksowego prowadzenia. Mając na względzie specyfikę pracy adwokata, w tym różnorodność materii prawnej, z jaką mamy do czynienia w każdej konkretnej sprawie, niestety nie sposób jest wskazać sztywnych cen za dane usługi. W OWO Adwokaci gwarantujemy jednakże przejrzyste zasady wynagrodzenia, o których Klient informowany jest na początku współpracy. Nigdy nie zaskakujemy naszych Klientów wysokością wynagrodzenia bądź dodatkowych kosztów, ponieważ zawsze są one wcześniej ustalone.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl

Adwokat Artur Obarzanek

tel: +48 606 371 452

Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska

tel: +48 794 984 811

Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551

Formularz kontaktowy
phone-handsetcrossmenuarrow-right