Pomoc Prawna Frankowiczom

Kancelaria Frankowicze- OWO Adwokaci. Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy frankowe w zakresie spraw o odfrankowienie oraz unieważnienie umów kredytowych.

Kredyt we frankach kancelaria Jelenia Góra i cały Dolny Śląsk

Świadczymy kompleksową pomoc prawną na rzecz frankowiczów. W sprawach dotykających kredytów frankowych reprezentujemy naszych klientów na terenie całego Dolnego Śląska.

Pomoc Frankowiczom Jelenia Góra — na tym się znamy

Jako doświadczony zespół adwokatów jesteśmy w stanie, w sposób profesjonalny poprowadzić Twoją sprawę przeciwko bankowi. Nasza kancelaria prawna na bieżąco monitoruje najnowsze orzecznictwo, które pojawia się w sprawach frankowych jak i dokonuje analizy zmieniającej się strategii banków tak, aby zapewnić najskuteczniejszą reprezentację przed sądem.

Podejmujemy się prowadzenia spraw osób, które zawarły tzw. kredyty frankowe, czyli kredyty indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego (CHF). Dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie dokonać rzetelnej i merytorycznej oceny Twojej umowy, a zatem Twoich szans i Twoich korzyści płynących z powołania banku.

Kancelaria Kredyt Frankowy — indywidualne podejście do klienta 

Każdą umowę o kredyt zawartą z bankiem należy przeanalizować indywidualnie. Pomimo wielości takich umów występujących w obrocie, różnią się one od siebie, często w sposób zasadniczy. Dlatego tak ważne jest dopasowanie odpowiedniej strategii procesowej do Twojej konkretnej umowy. Celem naszej kancelarii Adwokackiej jest dostosowanie działań procesowych, które będą uszyte na miarę Twojej umowy. Dzięki temu, że badamy każdą z umów kredytowych przedstawianych przez naszych klientów indywidualnie i wnikliwie, jesteśmy w stanie w pełni przygotować się do merytorycznej dyskusji w sądzie, jednocześnie minimalizując potencjalne ryzyko, zwiększając tym samym szansę na uzyskanie satysfakcjonującego rezultatu. Twoją sprawą zajmować się będą profesjonaliści — adwokaci.

O tym jak działamy, możesz się przekonać zlecając nam bezpłatną analizę Twojej sprawy frankowej. Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie pod numerem 605 16 75 51 i poznaj standard OWO.

Prawnik Frankowicze – nasze usługi

Głęboka wiedza z zakresu kredytów frankowych i zdobyte w sądach doświadczenie, pozwalają nam na stwierdzenie, że większość umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych do CHF (ale i innych walut), które były zawierane z klientami banków w latach 2006—2011, zawiera tzw. postanowienia abuzywne (niedozwolone zapisy). Takie klauzule w sposób rażący naruszają istotne interesy kredytobiorców.

Naszym klientom oferujemy kompleksowe przeanalizowanie umowy o kredyt we frankach szwajcarskich i przedstawienie listy roszczeń przeciwko bankowi. Wyliczenia te dokonywane są na podstawie przesłanej dokumentacji. Główną usługą świadczoną przez naszą kancelarię adwokacką jest sporządzenie pozwu i reprezentacja klienta przed sądem. Ponadto zajmujemy się egzekucją od banku zasądzonych należności, uczestniczeniem w negocjacjach mających na celu zawarcie ugody z bankiem – w trakcie postępowania sądowego, ale również przed wytoczeniem powództwa w ramach pozasądowej próby rozwiązania sporu, jak również skierowaniem do banku przedsądowego wezwania do zapłaty.

Oferujemy również pomoc osobom, którym bank wypowiedział już umowę o kredyt waloryzowany. W ramach tej pomocy wskażemy na możliwe rozwiązania, w tym sposób na umorzenie egzekucji, wyliczymy w sposób prawidłowy rzeczywiste zadłużenie wobec banku, jak również poprowadzimy sprawę przeciwegzekucyjną, w której zapewnimy profesjonalną reprezentację. Konieczne również może się okazać podjęcie czynności zmierzających do ustalenia na drodze postępowania sądowego prawidłowej wysokości zadłużenia, a w efekcie, unieważnienie całej umowy kredytowej lub jej „odfrankowienie”.

Adwokat Frankowicze — umowa kredytowa we frankach

Prowadzimy sprawy frankowe wynikające ze sporów powstałych na tle umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych do CHF m. in. przeciwko Raiffeisen—Polbank, Santander, ING Bank Śląski, Multibank, BPH, Deutsche Bank, BGŻ, mBank, GetIn Bank, BPH—GE Money, PKO BP, NORDEA, Millennium, Kredyt Bank, EuroBank, BRE Bank, Kredyt Bank— BZ WBK, Noble Bank.

Kredyty we Frankach Jelenia Góra — Bezpłatna analiza sprawy 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy BEZPŁATNĄ analizę umów kredytowych CHF.

W ramach przeprowadzonej analizy dokumentacji, otrzymasz szczegółową informację co do zasadności wystąpienia z powództwem przeciwko bankowi, jak również kosztów z tym związanych.

Celem wykonania przez nasz zespół adwokatów analizy umowy, jak i zasadności wystąpienia na drogę sądową przeciwko bankowi oraz celem oszacowania kosztów z tym związanych, należy przesłać na nasz adres e-mail: biuro@owo-adwokaci.pl następujące dokumenty:

  1. Umowa o kredyt (wraz z załącznikami)
  2. Aneksy do Umowy (jeżeli takowe były zawierane)
  3. Regulamin Kredytu albo Ogólne Warunki Kredytowania

Jeżeli nie posiadasz aneksów lub Regulaminu Kredytu czy Ogólnych Warunków Kredytowania, prosimy o wysłanie Umowy kredytowej z informacją o braku pozostałych dokumentów. Dokumenty można również dostarczyć do naszej Kancelarii osobiście albo wysłać je pocztą.

Przeanalizowanie umowy wraz z ewentualnymi aneksami oraz Regulaminem Kredytu, czy Ogólnymi Warunkami Kredytowania, pozwala już na wstępną ocenę zasadności roszczenia. Celem jednak dokonania analizy finansowej, która jest niezbędna do precyzyjnego wyliczenia potencjalnych korzyści płynących z wystąpienia do sądu przeciwko Bankowi, konieczne będzie uzyskanie przez Klienta zaświadczenia od banku. Nasza Kancelaria udostępnia osobom, których umowa o kredyt została przez nas przeanalizowana i w której zostały stwierdzone zapisy stanowiące podstawę do unieważnienia kredytu bądź ofrankowania umowy, stosowny wzór wniosku, na podstawie którego Bank udzieli wymaganych, szczegółowych informacji.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego, odfrankowienie

Zajrzyj również do zakładki aktualności i zapoznaj się z naszymi artykułami na temat stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego oraz odfrankowienia.

Prawnik Frankowicze– Kancelaria Adwokacka OWO

Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, głównie ze względu na bardzo intensywną akcję promocyjną komercyjnego sektora bankowego, dziesiątki tysięcy osób postanowiło zaciągnąć kredyt hipoteczny we frankach, który z jednej strony miał pomóc spełnić marzenia o własnym domu, a z drugiej strony, ze względu na niski kurs waluty szwajcarskiej, pozostawał nieznaczącym obciążeniem dla gospodarstw domowych. Jak się jednak okazało, Bank Narodowy Szwajcarii poprzez uwolnienie sztywnego kursu waluty sprawił, iż wartość franka dynamicznie wzrosła. Taka zmiana prowadziła do znacznego zwiększenia wartości zaciągniętego kredytu, a w efekcie o wiele większych rat miesięcznych, niż wcześniej obiecywały banki. Teraz kredytobiorcy chcą dochodzić swoich praw i pomimo niełatwej sytuacji, orzecznictwo sądów w wielu przypadkach sprzyja kredytobiorcom. Nasza kancelaria oferuje swoją pomoc nie tylko w zakresie przeanalizowania spraw frankowiczów, a w szczególności umów kredytowych i ocenie potencjalnych rozwiązań, ale również w prowadzeniu procesów frankowych przez wszystkie instancje sądowe, jak również w ewentualnym postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

Pomoc Frankowiczom – każdy może dochodzić swoich praw

Frankowicze często czują bezradność w stosunku do miesięcznych rat, które muszą regulować względem banku. W Kancelarii OWO Adwokaci proponujemy wsparcie profesjonalnych adwokatów, którzy są w stanie wypracować strategię pozwalającą na unieważnienie umowy kredytowej lub tzw. odfrankowienie umowy kredytowej. Od kilku lat można usłyszeć o procesach frankowych, których skutkiem może być unieważnienie umowy kredytowej w całości, bądź też odfrankowienie kredytu. Niezależnie od przyjętej strategii procesowej, oba te rozwiązania stanowią z pewnością ogromną ulgę dla osób, które od lat borykały się z ogromnymi ratami miesięcznymi, a obecnie mają szansę na to, by otrzymać od banków należny zwrot. Dzięki naszej kancelarii każdy pokrzywdzony Klient ma możliwość uzyskania obiektywnej oceny na temat tego, czy w jego umowie widnieją zapisy, na podstawie których można dochodzić unieważnienia umowy albo jej odfrankowienia.

Adwokat Frankowicze – sprawdź, jak możemy pomóc

Decydując się na usługi naszej Kancelarii, każdy z frankowiczów może uzyskać realną szansę na odzyskanie dużych kwot, które należą się z tytułu nieuczciwie zawartej umowy. Co ważne, decydując się na współpracę z OWO Adwokaci, analizę umów kredytowych i wstępne przygotowanie możliwych rozwiązań, opracowujemy dla naszych klientów bezpłatnie.

Kancelaria kredyt frankowyJelenia Góra – jak działamy

Nasi adwokaci po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy, podejmują działania umożliwiające wyliczenie korzyści płynących z wytoczenia powództwa przeciwko bankowi – zarówno w wariancie unieważnienia umowy kredytowej, jak i jej odfrankowienia.

Kredyt we frankach, pomoc frankowiczom, kancelaria OWO Adwokaci skorzystaj z naszych usług.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl

Adwokat Artur Obarzanek

tel: +48 606 371 452

Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska

tel: +48 794 984 811

Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551

Formularz kontaktowy
phone-handsetcrossmenuarrow-right