Sprawy frankowe

Kancelaria Frankowicze- OWO Adwokaci. Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy frankowe w zakresie spraw o odfrankowienie oraz unieważnienie umów kredytowych.

Kancelaria Adwokacka  Jelenia Góra- Sprawy frankowe

Świadczymy kompleksową pomoc prawną na rzecz frankowiczów. W sprawach dotykających kredytów frankowych reprezentujemy naszych Klientów na terenie całego Dolnego Śląska.

Jako doświadczony zespół adwokatów jesteśmy w stanie w sposób profesjonalny poprowadzić Twoją sprawę przeciwko Bankowi. Nasza Kancelaria Prawna na bieżąco monitoruje najnowsze orzecznictwo, które pojawia się w sprawach frankowych jak i dokonuje analizy zmieniającej się strategii Banków tak, aby zapewnić najskuteczniejszą reprezentację przed sądem.

Podejmujemy się prowadzenia spraw osób, które zwarły tzw. kredyty frankowe, czyli kredyty indeksowane albo denominowane do franka szwajcarskiego (CHF). Dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie dokonać rzetelnej i merytorycznej oceny Twojej umowy, a zatem Twoich szans i Twoich korzyści płynących z pozwania Banku.

Indywidualne podejście do klienta- Adwokat sprawy frankowe

Każdą umowę o kredyt zawartą z Bankiem należy przeanalizować indywidualnie. Pomimo bowiem wielości takich umów występujących w obrocie, różnią się one od siebie, często w sposób zasadniczy. Dlatego tak ważne jest dopasowanie odpowiedniej strategii procesowej do Twojej konkretnej Umowy. Celem naszej Kancelarii Adwokackiej jest dostosowanie działań procesowych, które będą uszyte na miarę Twojej Umowy. Dzięki temu, że badamy każdą z umów kredytowych przedstawianych przez naszych Klientów indywidualnie i wnikliwie, jesteśmy w stanie w pełni przygotować się do merytorycznej dyskusji w Sądzie, jednocześnie minimalizując potencjalne ryzyko, a zwiększając szansę na uzyskanie satysfakcjonującego rezultatu. Twoją sprawą zajmować się będą tylko i wyłącznie profesjonaliści- adwokaci.

O tym jak działamy możesz się przekonać zlecając nam bezpłatną analizę Twojej sprawy frankowej. Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie pod numerem 605 16 75 51 i poznaj standard OWO.

Sprawa frankowa – możliwy zakres usług

Głęboka wiedza z zakresu kredytów frankowych i zdobyte w sądach doświadczenie, pozwalają nam na stwierdzenie, że większość umów kredytowych indeksowanych albo denominowanych do CHF (ale i innych walut), które były zawierane z klientami Banków w latach 2006-2011, zawiera tzw. postanowienia abuzywne (niedozwolone zapisy). Takie klauzule w sposób rażący naruszają istotne interesy kredytobiorców.

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe przeanalizowanie umowy o kredyt we frankach szwajcarskich i przedstawienie wyliczenia roszczenia przysługującego przeciwko Bankowi. Wyliczenia te dokonywane są na podstawie przesłanej dokumentacji. Główną usługą świadczoną przez naszą Kancelarię Adwokacką jest sporządzenie pozwu i reprezentacja Klienta przed sądem. Ponadto zajmujemy się egzekucją od Banku zasądzonych należności, uczestniczeniem w negocjacjach mających na celu zawarcie ugody z Bankiem – w trakcie postepowania sądowego, ale również przed wytoczeniem powództwa w ramach pozasądowej próby rozwiązania sporu, jak również skierowaniem do Banku przedsądowego wezwania do zapłaty.

Oferujemy również pomoc osobom, którym Bank wypowiedział już umowę o kredyt waloryzowany. W ramach tej pomocy wskażemy na możliwe rozwiązania, w tym sposób na umorzenie egzekucji, wyliczymy w sposób prawidłowy rzeczywiste zadłużenie wobec Banku, jak również poprowadzimy sprawę przeciwegzekucyjną, w której zapewnimy profesjonalną reprezentację. Konieczne również może się okazać podjęcie czynności zmierzających do ustalenia na drodze postępowania sądowego prawidłowej wysokości zadłużenia, a w efekcie unieważnienie całej umowy kredytowej lub jej „odfrankowienie”.

Adwokat- umowa kredytowa we frankach

Prowadzimy sprawy frankowe wynikające ze sporów powstałych na tle umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych do CHF m. in. przeciwko Raiffeisen-Polbank, Santander, ING Bank Śląski, Multibank, BPH, Deutsche Bank, BGŻ, mBank, GetIn Bank, BPH-GE Money, PKO BP, NORDEA, Millennium, Kredyt Bank, EuroBank, BRE Bank, Kredyt Bank- BZ WBK, Noble Bank.

Bezpłatna analiza sprawy frankowej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy BEZPŁATNĄ analizę umów kredytowych CHF.

W ramach przeprowadzonej analizy dokumentacji, Klient otrzyma szczegółową informację co do zasadności wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi, jak również kosztów z tym związanych.

Celem wykonania przez nasz zespół adwokatów analizy umowy, jak i zasadności wystąpienia na drogę sądową przeciwko Bankowi oraz celem oszacowania kosztów z tym związanych,  należy przesłać na nasz adres e-mail: biuro@owo-adwokaci.pl następujące dokumenty:

  1. Umowa o kredyt (wraz z załącznikami)
  2. Aneksy do Umowy (jeżeli takowe były zawierane)
  3. Regulamin Kredytu albo Ogólne Warunki Kredytowania

Jeżeli nie posiadasz aneksów lub Regulaminu Kredytu czy Ogólnych Warunków Kredytowania, prosimy o wysłanie Umowy kredytowej z informacją o braku pozostałych dokumentów. Dokumenty można również dostarczyć do naszej Kancelarii osobiście albo wysłać je pocztą.

Przeanalizowanie Umowy wraz z ewentualnymi aneksami oraz Regulaminem Kredytu, czy Ogólnymi Warunkami Kredytowania, pozwala już na wstępną ocenę zasadności roszczenia. Celem jednak dokonania analizy finansowej, która jest niezbędna do precyzyjnego wyliczenia potencjalnych korzyści płynących z wystąpienia do sądu przeciwko Bankowi, konieczne będzie uzyskanie przez Klienta zaświadczenia od Banku. Nasza Kancelaria udostępnia osobom, których umowa o kredyt została przez nas przeanalizowana i w której zostały stwierdzone zapisy stanowiące podstawę do unieważnienia kredytu bądź ofrankowania umowy, stosowny wzór wniosku, na podstawie którego Bank udzieli wymaganych, szczegółowych informacji.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego, odfrankowienie

Zajrzyj również do zakładki aktualności i zapoznaj się z naszymi artykułami na temat stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego oraz odfrankowienia.