Aktualności

3 kwietnia, 2023

Jak udowodnić nękanie – stalking?

3 kwietnia, 2023

Co trzeba wykazać?

Aby udowodnić, że stalker dopuszcza się nękania należy wykazać, że jego zachowanie w ogóle jest nękaniem. Za takie uznamy zachowanie, które charakteryzuje się wysokim stopniem uciążliwości, jest powtarzalne i podejmowane wbrew woli pokrzywdzonych. Szerzej o tym czym dokładnie jest stalking przeczytasz tutaj. W pierwszej kolejności, aby udowodnić nękanie, należy dowieść, że dane zachowanie sprawcy jest w ogóle przestępstwem. W tym celu trzeba wykazać, że:

 1. istnieje powtarzające się zachowanie lub działanie, które ma na celu celowo naruszyć prywatność, godność lub poczucie bezpieczeństwa ofiary,
 2. te działania lub zachowania są niepożądane i nieakceptowalne dla ofiary.
 3. ofiara próbowała zakończyć te działania lub zachowania, na przykład poprzez bezpośrednią komunikację z osobą dokonującą nękania.

Jakie dowody zebrać przeciwko stalkerowi?

Aby udowodnić stalking, konieczne jest zebranie wystarczającej ilości dowodów na te zachowania, które pozwolą potwierdzić ich ciągłość i powtarzalność, a także związki ze sprawcą. Możesz zrobić to na kilka sposobów:

 1. zapisz daty i godziny, gdy nękanie miało miejsce, a także sporządź dokładny opis tego, co się wydarzyło – dokumentuj każde zdarzenie, w którym doszło do nękania,
 2. zachowaj kopie wszelkiej korespondencji (e-maile, wiadomości tekstowe, listy) oraz nagrania rozmów telefonicznych lub spotkań,
 3. zbieraj wszystkie dowody w postaci notatek, zdjęć lub nagrań wideo, które potwierdzają nękanie - upewnij się, że masz kopie tych dowodów,
 4. zapisz dane świadków, którzy byli obecni, gdy miało miejsce nękanie, i poproś ich o późniejsze złożenie zeznań,
 5. zgłoś nękanie swojemu przełożonemu lub działowi HR, jeśli do stalkingu dochodzi w miejscu Twojej pracy. Skargę należy złożyć pisemnie i poprosić o spotkanie, na którym możesz przedstawić okoliczności sprawy,
 6. zgłoś nękanie odpowiednim organom, a przede wszystkim policji i prokuraturze i zachowaj kopię złożonego zgłoszenia oraz załączonych dowodów.

Pamiętaj, jeżeli jesteś ofiarą stalkingu lub ktoś z Twoich bliskich padł ofiarą stalkera nie bój się poprosić o pomoc. Uporczywe nękanie to przestępstwo, a sprawca winien za nie ponieść karę. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w tym zakresie, zachęcam do kontaktu!


Stalking – pomoc prawna

Niezależnie od etapu sprawy zawsze warto skontaktować się z adwokatem specjalizującym się  w sprawach przeciwdziałaniu przemocy fizycznej i psychicznej. Fachowiec z tej dziedziny będzie w stanie pomóc przy gromadzeniu materiału dowodowego i niejednokrotnie poleci niestandardowe rozwiązania, by pomóc swojemu klientowi. W prowadzonych dotychczas sprawach rekomendowałem już takie sposoby zabezpieczania dowodów jak:

 1. Prowadzenie dziennika pokrzywdzonego, w którym notowane są wszystkie nieprzyjemne zdarzenia wraz z datami, godzinami czy miejscem, w których doszło do mieszkania,
 2. Zamontowanie kamery w wizjerze drzwi wejściowych do mieszkania, która rejestruje każdy ruch pod drzwiami wejściowymi, i wykonuje zdjęcie lub nagranie video,
 3. Współpracę z technikiem kryminalistyki, dzięki której udało się wykryć zamontowane urządzenie do śledzenia położenia pojazdu pokrzywdzonej,
 4. Korzystanie z aplikacji do nagrywania rozmów telefonicznych dzięki której ustalono ten sam głos stalkera pomimo, że dzwonił z różnych numerów telefonu.

Pamiętaj, że udowodnienie nękania może być trudne, ale istnieją środki, które mogą Ci pomóc. Ważne jest, abyś zgłosił nękanie i zebrał dowody, które mogą pomóc w Twojej sprawie.


adw. Artur Obarzanek 

- jako adwokat prowadzę sprawy karne w tym przede wszystkim postępowania dotyczące uporczywego nękania. Pomagam moim klientkom uwolnić się od prześladujących stalkerów. Przygotowuję w ich imieniu zawiadomienia o przestępstwie oraz pomagam we wszystkich czynnościach na każdym etapie postępowania, aż do uzyskania wyroku skazującego. Uczestniczę w każdym przesłuchaniu z udziałem moich klientek, pomagam gromadzić potrzebny materiał dowodowy, jestem w stałym kontakcie z prokuraturą i policją oraz uczestniczę w rozprawach przed sądem, jako pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej.

obarzanek@owo-adwokaci.pl             +48 606 371 452

Działamy na terenie całego województwa dolnośląskiego, a siedziby naszej kancelarii mieszczą się w Jeleniej Górze i Wrocławiu. Spotkania i porady prowadzimy również on-line w drodze wideokonferencji.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl

Adwokat Artur Obarzanek

tel: +48 606 371 452

Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska

tel: +48 794 984 811

Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551

Formularz kontaktowy
phone-handsetcrossmenuarrow-right