Aktualności

5 października, 2020

Umowa weselna – na co zwrócić uwagę?

5 października, 2020

Masz wątpliwości co do treści umowy weselnej? Skontaktuj się z nami! Nasi adwokaci zajmą się analizą Twojej umowy weselnej i wyjaśnią wszelkie wątpliwości. Napisz do nas: biuro@owo-adwokaci.pl lub zadzwoń 606371452. Kontakt

Dla każdego z nas ślub i związane z nim przyjęcie weselne to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w życiu. Jak to często bywa, również i w tym przypadku – ważnym wydarzeniom nieodzownie towarzyszy prawo! Poza niewątpliwie doniosłym prawnie oświadczeniem nowożeńców co do woli zawarcia przez nich związku małżeńskiego, młodzi zawierają szereg innych kontraktów dotyczących wynajęcia sali weselnej, zespołu, dekoracji, tortu czy różnego rodzaju dodatkowych usług i atrakcji. Często to właśnie te umowy są pierwszymi, wspólnymi zobowiązaniami – choć oczywiście wielu nowożeńców połączyła wcześniej mniej romantyczna więź – kredyt hipoteczny.

Organizacja wesela to spory koszt uzależniony oczywiście od rozmachu planowanego przyjęcia, ilości zaproszonych gości, zespołu i usług dodatkowych. Statystycznie, wesele dla 100 zaproszonych gości to koszt wahający się od 40.000 do 60.000 złotych. Nietrudno zatem zrozumieć, jak dużym zobowiązaniem jest zawarcie umowy dotyczącej organizacji przyjęcia weselnego. Warto zatem przyjrzeć się tym umowom z bliska, by wiedzieć które elementy są istotne, co oznaczają poszczególne zapisy i które z nich są niebezpieczne.

Wynajęcia sali weselnej, lokalu, pałacu…

… jest największym kosztem, z jakim wiąże się organizacja przyjęcia weselnego. Na jego sumę składa się zazwyczaj liczba zaproszonych gości pomnożona przez koszt cateringu dla jednej osoby. Do tego doliczyć należy szereg dodatkowych kosztów, które opiszemy poniżej. Z uwagi na fakt, iż podstawowym czynnikiem jest jednak liczba gości, warto wcześniej zaplanować ile osób chcemy na wesele zaprosić. W umowie bowiem często wpisywana jest – początkowo orientacyjna, a później ostateczna – liczba gości. Prawidłowe jej oszacowanie ma duże znaczenie. Wpływa to bowiem na różnicę w cenie wynajmu sali (czasami im więcej gości tym mniejsza cena za osobę), ale także na możliwość posiadania miejsca na wyłączność w dniu uroczystości weselnej. W przypadku bowiem, gdy poza salą główną obiekt dysponuje mniejszymi salami – np. pałace, dwory czy zamki – równocześnie organizuje się w nich dwa przyjęcia. Większa liczba gości pozwoli nam negocjować wynajem całego obiektu na wyłączność. Organizator będzie również wymagał zadeklarowania przez parę młodą w umowie minimalnej liczby gości, do czego ma pełne prawo. Warto więc przy podpisywaniu umowy przyjąć mniejszą liczbę osób, by uniknąć płacenia za nieobecnych członków rodziny lub znajomych, których ostatecznie przybędzie statycznie o 10-15 % mniej niż zaproszono.

Zadatek, a zaliczka

Te dwa pojęcia bardzo często występują obok siebie w umowach dotyczących wynajęcia sali weselnej. Warto jednak wiedzieć, że nie są tożsame i różnią się miedzy sobą przede wszystkim konsekwencjami. Powszechnie przyjmuje się, że zarówno zadatek, jak i zaliczka to „raty” płacone na poczet ostatecznej należności za wynajem obiektu weselnego. Częściowo jest to prawda, ponieważ jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem, obie te sumy zaliczone zostaną na rzecz ostatecznej ceny.

Przykładowo – początkowo zapłacimy zadatek w kwocie 10.000 zł, następnie 10.000 zł zaliczki, a ostatecznie 20.000 zł po weselu, co w sumie da nam umówioną kwotę 40.000 zł. Co stanie się jednak z tymi kwotami, gdy wesele się nie odbędzie? Tutaj poznamy właśnie różnicę między zadatkiem a zaliczką.

Zadatek pełni formę finansowego potwierdzenia zawarcia umowy, który, gdy jej postanowienia zostaną wypełnione, podlega zaliczeniu na poczet zapłaty za daną usługę. Jeżeli jednak któraś ze stron nie wywiąże się z zawartej umowy – np. gdy para rozstanie się przed weselem lub okoliczności natury rodzinnej nie pozwolą na organizację uroczystości w ustalonym terminie – zadatek przepada i nie podlega zwrotowi. Jeżeli wesele nie doszło do skutku z przyczyn leżących po stronie organizatora, para młoda otrzyma zwrot zadatku w podwójnej wysokości.

Zaliczka – w zależności od postanowień umowy – będzie zwrócona, niezależnie od przyczyny odwołania przyjęcia (chyba, że dojdzie do tego tuż przed samym weselem). Przeliczając raz jeszcze przytoczone wcześniej sumy, w przypadku odwołania wesela przez narzeczonych – stracą oni kwotę 10.000 złotych odpowiadających wpłaconemu zadatkowi. Warto o tym zatem pamiętać przy zawieraniu umowy!

Kiedy para młoda płaci za wynajem sali weselnej?

Nie ma tutaj jednej zasady. Termin płatności zawsze wskazany będzie w umowie, więc warto ją dobrze przeanalizować. Zazwyczaj wpłaty zadatku dokonuje się przy podpisaniu umowy lub w okresie niewiele późniejszym – jak wskazaliśmy zadatek jest finansowym potwierdzeniem zawarcia umowy. Zaliczkę wpłaca się zazwyczaj w terminie od 3 miesięcy do kilku tygodni przed weselem. Wówczas też często zawierany jest aneks do umowy, w którym podajemy ostateczną liczbę gości i  planowanych miejsc noclegowych oraz ustalamy menu. Zapłata pozostałej kwoty może nastąpić tuż przed weselem lub bezpośrednio po nim – np. w dniu poprawin.

Dodatkowe zapisy w umowie weselnej – co mogą obejmować?

Jednym z najważniejszych elementów umowy są usługi dodatkowe i ich cena. Przyszła para młoda musi dobrze rozeznać się w zapisach, by nie dać się zaskoczyć dodatkowymi opłatami, które często są standardem przy umowach weselnych. Trzeba bowiem wyraźnie zaznaczyć, że organizator/wykonawca/zleceniobiorca ma prawo do zastrzegania różnych dodatkowych opłat. Do najczęściej spotykanych należą:

  • „korkowe” – czyli opłata od każdej butelki alkoholu udostępnionego gościom na weselu, a zakupionego w innym miejscu niż sala weselna – np. z hurtowni. Wartość „korkowego” może być stała – 10-20 zł za butelkę lub procentowa,
  • obsługa kelnerska – opłata za obsługę sali weselnej w czasie trwania przyjęcia – przynoszenie i odnoszenie jedzenia, uzupełnianie alkoholu, wymiana zastawy itp. Opłata ta jest zazwyczaj liczona jako wartość procentowa od ceny za jedną osobę,
  • minimalna ilość wykupionych miejsc noclegowych – często w obiektach, w których organizuje się wesela, zapewniona jest baza noclegowa dla gości. Z uwagi na fakt, iż organizator nie może pozwolić sobie na wynajęcie pokoi dla osób z zewnątrz (hałas, wyłączność obiektu), może zastrzec w umowie, że nowożeńcy muszą wynająć określoną liczbę pokoi hotelowych, co zazwyczaj i tak idzie w parze z koniecznością organizacji noclegu, przynajmniej dla części gości,
  • przedłużenie czasu trwania wesela – standardowo umowa zakłada, że zarówno przyjęcie weselne, jak i poprawiny trwają w określonym przedziale godzin (np. od 15:00 do 4:00). W przypadku, gdy zabawa się przedłuży, organizator doliczy określoną, dodatkową kwotę za wynajęcie sali za każdą dodatkową godzinę,
  • przechowanie ciast, tortów, owoców, alkoholu – organizatorzy dopuszczają możliwość przygotowania ciast czy toru lub zakupu alkoholu we własnym zakresie – choć oczywiście nie jest to standardem. Pobierają jednak często wówczas opłatę za przechowanie tych produktów i przygotowanie do podania gościom – schłodzenie alkoholu, pokrojenie ciast na patery,
  • marża zakupowa – alternatywą do zakupów we własnym zakresie – np. alkoholu z hurtowni – jest oferowane przez organizatora pośrednictwo przy zakupie. Wówczas to wykonawca kupuje ustaloną ilość i rodzaj napojów, pobierając od nowożeńców opłatę w postaci procentowej marży przy zakupie.

Oczywiście zapisów tych może być więcej. Przedstawiliśmy Wam tylko te najczęściej spotykane.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy weselnej?

Poza wyżej opisanymi postanowieniami dotyczącymi rozliczeń i cen, warto też pamiętać, że w umowach znajdują się (lub znajdować się powinny) zapisy dotyczące określonych standardów przyjęcia weselnego. W tym zakresie powinny być zawarte deklaracje o dołożeniu należytej staranności, ale warto również zwrócić uwagę na postanowienia o wystroju,, czy układzie stołów. W mniej renomowanych i tańszych lokalach może okazać się, że nikt nie przyłoży należytej wagi do przystrojenia stołów (choćby obrusem). W bardziej prestiżowych i zorganizowanych salach, czy pałacach będziemy mogli natomiast uzgodnić kwestię dostawy i rodzaju kwiatów i bukietów.

Innym istotnym elementem jest odpowiedzialność nowożeńców za szkody spowodowane przez gości w trakcie wesela. O ile bowiem rzadko zdarza się, by renomowany organizator domagał się wynagrodzenia za stłuczone kieliszki, o tyle zbicie zabytkowego lustra w pałacu może już być problemem. Warto zatem przeanalizować brzmienie zapisów dotyczących odpowiedzialności za szkody lub ustalić, czy organizator posiada ubezpieczenie na wypadek tego typu strat. Ewentualnie, zawsze warto rozważyć wykupienie takiego ubezpieczenia, co pozwoli uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji hucznych zabaw.

Umowa weselna – czy warto skonsultować ją z prawnikiem?

Tak samo jak w przypadku każdej umowy – najmu lokalu, zakupu nieruchomości, umowy o roboty budowlane – również i w przypadku umowy dotyczącej organizacji przyjęcia weselnego warto przed jej podpisaniem skonsultować się z prawnikiem. Koszt takiej konsultacji będzie na pewno niższy, niż nieświadome zobowiązanie się do zapłaty kar umownych, wpłacenie zbyt dużej kwoty oznaczonej jako zadatek, czy zwolnienie się przez organizatora od obowiązku zwrotu zaliczki. Należy też pamiętać, że konsultacja z prawnikiem to także gwarancja dla nowożeńców uniknięcia nieprzyjemności na początku nowej, wspólnej drogi życia.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl

Adwokat Artur Obarzanek

tel: +48 606 371 452

Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska

tel: +48 794 984 811

Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551

Formularz kontaktowy
phone-handsetcrossmenuarrow-right