Aktualności

24 marca, 2020

Dozór elektroniczny – SDE

24 marca, 2020

Dozór elektroniczny – co to takiego?

System dozoru elektronicznego – w skrócie SDE – zwany popularnie obrożą lub bransoletą, to możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w domu bez konieczności jej wykonywania w zakładzie karnym. By móc odbyć karę w formie dozoru elektronicznego niezbędna jest zgoda Sądu oraz spełnienie warunków formalnych i technicznych. Skazany odbywa wówczas karę w miejscu swego zamieszkania z założoną cały czas opaską elektroniczną – zazwyczaj na nodze. W domu skazanego umieszcza się odbiornik, który weryfikuje czy skazany oddala się z miejsca pobytu czy nie. Odbywając karę w systemie dozoru elektronicznego skazany nie musi stawiać się w zakładzie karnym, może też w wyznaczonych godzinach oddalać się z miejsca pobytu.

5 wymogów dla dozoru elektronicznego

Do wymogów jakie trzeba spełnić, by Sąd udzielił zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego należy zaliczyć:

  1. wymiar kary orzeczonej wobec skazanego – kara lub kilka kar nie może w sumie przekraczać 1 roku pobawienia wolności, a sama kara nie może być orzeczona w warunkach multirecydywy – 64 § 2 kodeksu karnego,
  2. realizację celów kary – odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego jest wystarczające dla osiągnięcia celów kary,
  3. posiadanie przez skazanego stałego miejsca pobytu,
  4. przedłożenie wraz z wnioskiem zgody osób pełnoletnich, wspólnie zamieszkujących ze skazanym,
  5. spełnienie warunków technicznych w miejscu zamieszkania skazanego – dom/mieszkanie znajduje się w zasięgu sieci i sygnału systemu dozoru elektronicznego.

Jaki Sąd jest właściwy dla dozoru elektronicznego

Sądem właściwym do udzielenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest Sąd Penitencjarny, w którego okręgu skazany będzie odbywał karę pozbawienia wolności w SDE. Sądem Penitencjarnym jest właściwy Sąd Okręgowy – wydział lub sekcja penitencjarna. Przykładowo dla Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, właściwym jest Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze.

Czy złożenie wniosku podlega opłacie?

Nie – jako jedno z niewielu postępowań wykonawczych – wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nie podlega opłacie sądowej.

Kto może złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może złożyć skazany lub jego obrońca. Obrońcą w postępowaniu wykonawczym może być adwokat, którego upoważni skazany. Wniosek taki należy złożyć na piśmie, właściwie umotywować i dopełnić wymogów formalnych poprzez przedłożenie odpowiednich załączników. Według obecnie obowiązujących przepisów, wniosek może też złożyć prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego.

Adwokat Jelenia Góra

Kancelaria Adwokacka OWO Adwokaci zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości zapraszamy do Kontaktu.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl

Adwokat Artur Obarzanek

tel: +48 606 371 452

Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska

tel: +48 794 984 811

Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551

Formularz kontaktowy
phone-handsetcrossmenuarrow-right