Aktualności

25 marca, 2020

Dozór elektroniczny – zalety systemu dozoru elektronicznego

25 marca, 2020

Do największych zalet dozoru elektronicznego należy niewątpliwie fakt, iż skazany może odbywać karę pozbawienia wolności w domu wraz z bliskimi. Dzięki temu przez cały okres orzeczonej kary nie musi stawiać się do więzienia – jest to zatem swego rodzaju areszt domowy. Mimo, iż jest to kara pozbawienia wolności, skazany ma prawo do opuszczenia domu w ustalonym harmonogramie. Sąd lub kurator zawodowy może zezwolić skazanemu na opuszczenie miejsca pobytu nawet do 12 godzin w ciągu doby! Jest to możliwe dla skazanych, którzy pracują, sprawują opiekę nad dziećmi czy bliskimi lub kształcą się. Wszystkie te okoliczności – po wykazaniu przed Sądem – mogą zostać uwzględnione, a skazany może zyskać prawo opuszczenia miejsca pobytu nawet na wiele godzin każdego dnia.

Uprawnienia i obowiązki skazanego SDE – kiedy można opuścić dom i na jak długo?

Najważniejszymi uprawnieniami skazanego są:

  1. prawo do odbycia kary w domu z bliskimi bez konieczności wykonywania jej w zakładzie karnym,
  2. prawo do czasowego opuszczenia miejsca pobytu, w ustalonym przez Sąd lub kuratora zawodowego przedziale godzin,
  3. prawo do świadczenia pracy, praktykowania religii, kształcenia zawodowego, opieki nad bliskimi, korzystania z opieki medycznej czy dokonywania niezbędnych zakupów.

Jedynymi obowiązkami skazanego są:

  1. nieprzerwane noszenie opaski – nadajnika i rejestratora przenośnego,
  2. udzielanie Sądowi, podmiotowi dozorującemu, kuratorowi zawodowemu niezbędnych informacji w czasie odbywania kary,
  3. dbanie o powierzony skazanemu sprzęt i odbieranie połączeń przychodzących do rejestratora stacjonarnego

Czy o dozór elektroniczny może ubiegać się skazany odbywający już karę w zakładzie karnym?

Tak! Przepisy prawa przewidują, że zarówno osoby, które jeszcze nie udały się do więzienia w celu odbycia kary, jak również osoby, które już ją w zakładzie karnym odbywają, mogą ubiegać się o zgodę na dozór elektroniczny. Wymogi formalne w obu przypadkach są takie same.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego

Skazany, odbywający karę w systemie dozoru elektronicznego może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie na zasadach ogólnych – zazwyczaj po odbyciu połowy kary. Udzielając warunkowego zwolnienia, Sąd uchyla dozór i wyznacza okres próby. Warunkowe przedterminowe zwolnienie nie dotyczy jednak skazanych, którzy odbywają zastępczą karę pozbawienia wolności

Pomoc adwokata w sprawach o dozór elektroniczny

Jak w każdej sprawie wykonawczej, również w postępowaniu o uzyskanie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, skazanego może reprezentować adwokat, jako jego obrońca. Warto pamiętać, że, by uzyskać zgodę na SDE Sąd wyznacza posiedzenie, na które wzywa skazanego – którego wysłuchuje – i jego obrońcę. W posiedzeniu tym obowiązkowy jest również udział prokuratora. Obecność na posiedzeniu w przedmiocie dozoru elektronicznego jest obowiązkowa, albowiem skazany musi podpisać oświadczenie o zasadach odbywania kary w SDE i niezwłocznie po uzyskaniu zgody Sądu -skontaktować się z odpowiednimi służbami dozorującymi.

Adwokat Jelenia Góra

Kancelaria Adwokacka OWO Adwokaci zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości zapraszamy do Kontaktu.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl

Adwokat Artur Obarzanek

tel: +48 606 371 452

Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska

tel: +48 794 984 811

Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551

Formularz kontaktowy
phone-handsetcrossmenuarrow-right