Aktualności

16 kwietnia, 2020

Zatrzymanie w postępowaniu karnym

16 kwietnia, 2020

W postępowaniu karnym często dochodzi do zatrzymań osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Przyczyną zatrzymania może być obawa ucieczki lub ukrycia się takiej osoby, obawa zatarcia śladów czy brak możliwości innego ustalenia tożsamości danej osoby. Do zatrzymania może też dojść na żądanie prokuratora, np. po wytypowaniu danej osoby jako podejrzanej, jeśli zachodzi obawa, że ta osoba nie stawi się sama na czynności lub będzie bezprawnie utrudniać postępowanie.

Zatrzymanie zawsze jest zdarzeniem nagłym i nieplanowanym dla osoby zatrzymanej. Warto zatem znać najważniejsze uprawnienia i metodę postępowania, gdy zostanie się zatrzymanym lub gdy zatrzymana zostanie osoba nam bliska.

9 praw osoby zatrzymanej

Do najważniejszych praw osoby zatrzymanej należy prawo do:

– niezwłoczne poinformowania o przyczynie zatrzymania,

– poinformowania o prawie do skorzystania z pomocy adwokata,

– niezwłocznego kontaktu z adwokatem, w tym bezpośrednią z nim rozmowę,

– otrzymania protokołu zatrzymania,

– złożenia oświadczenia co do zatrzymania,

– poinformowania o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza,

– pierwszej pomocy medycznej,

– zawiadomienia osoby najbliższej lub pracodawcy o zatrzymaniu,

– złożenia zażalenia na zatrzymanie,

Należy też pamiętać, że okres zatrzymania ma swoje ograniczenia czasowe. Zatrzymanego należy zwolnić po upływie 48 godzin. Czas ten biegnie od chwili faktycznego zatrzymania – ujęcia osoby na gorącym uczynku, wejścia do zajmowanego przez podejrzanego mieszkania itp. Okres ten może być przedłużony o maksymalnie 24 godziny, jeżeli prokurator w przeciągu 48 godzin wystąpi do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Należy też pamiętać, że nie można zatrzymać tej samej osoby po raz drugi na podstawie tych samych dowodów.

Adwokat dla osoby zatrzymanej

Jedynym z ważniejszych – o ile nie najważniejszym – uprawnieniem osoby zatrzymanej jest prawo do powiadomienia o tym fakcie jego obrońcy. Warto zatem wcześniej, mieć zapisany kontakt, nazwisko czy wizytówkę skutecznego adwokata w sprawach karnych. Należy też pamiętać, że adwokata do obrony osoby zatrzymanej może upoważnić – poza nim samym – także inna osoba, w tym jego bliscy. By móc pomóc zatrzymanemu, nie musisz być jednak członkiem jego rodziny. Do obrony osoby pozbawionej wolności, adwokata może ustanowić każdy – sąsiad, przyjaciel, pracodawca, świadek zdarzenia. W momencie gdy zostanie w sprawie ustanowiony obrońca, organy ściągania muszą zawiadomić go o każdej czynności z udziałem zatrzymanego. Odpowiednio wczesne ustanowienie obrońcy pozwoli zatem uniknąć przesłuchania bez obecności i wsparcia zawodowego prawnika. Doświadczony adwokat w sprawach karnych zna realia postępowań z udziałem osób zatrzymanych i wie jak pomóc im w odzyskaniu wolności. To adwokat może też kontaktować się z policją i prokuraturą, by ustalić ewentualne warunki zwolnienia – np. kwoty poręczenia majątkowego.

OWO – Adwokaci – sprawy karne Jelenie Góra, Świdnica, Wałbrzych, Bolesławiec

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych. Znamy doskonale realia postępowania z udziałem osób zatrzymanych i wiemy, że w takich sprawach należy działać niezwłocznie. W przypadku zatrzymania jesteśmy do dyspozycji telefonicznej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ponieważ wiemy, że w przypadku zatrzymań trzeba działać niestandardowo. Uczestniczymy w każdych czynnościach procesowych, nawet jeżeli będą one wyznaczane w nocy, tak by zagwarantować zatrzymanemu należyte prawo do obrony. Doradzimy mu też jak postępować w tych trudnych i nagłych wypadkach. Adwokat jest strażnikiem praw osoby zatrzymanej, które niestety nie zawsze są przestrzegane. Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawach karnych, w tym w przypadku zatrzymania Ciebie lub osoby bliskiej, skontaktuj się z nami – kontakt.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl

Adwokat Artur Obarzanek

tel: +48 606 371 452

Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska

tel: +48 794 984 811

Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551

Formularz kontaktowy
phone-handsetcrossmenuarrow-right