Aktualności

22 kwietnia, 2020

Sprawa o rozwód - ile kosztuje adwokat?

22 kwietnia, 2020

W jednym z poprzednich artykułów wyjaśnialiśmy ile kosztuje rozwód i jakie konkretnie koszty składają się na całościowe wydatki związane ze sprawą rozwodową. Dziś chcielibyśmy przybliżyć kwestię wysokości honorarium zawodowego pełnomocnika w sprawie o rozwód, a w konkretnie – od czego zależy wysokość wynagrodzenia adwokata w sprawie o rozwód.

Wynagrodzenie adwokata w sprawie o rozwód – od czego zależy?

Kluczowe kwestie, od wystąpienia których uzależniona jest wysokość wynagrodzenia pełnomocnika w sprawie o rozwód są zasadniczo następujące:

– czy małżonkowie zamierzają rozwieźć się w sposób ugodowy, tj. bez orzekania
o winie
, czy też rozwód odbędzie się z orzekaniem o winie

– czy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, a jeżeli tak, to czy mają wypracowane zasady wychowywania dzieci po rozwodzie, czy też w sprawie rozwodowej pojawi się spór co do władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu dzieci, czy też alimentów

– czy w toku sprawy o rozwód mają zostać rozstrzygnięte dodatkowe kwestie takie jak eksmisja jednego z małżonków ze wspólnego miejsca zamieszkania, bądź podział majątku wspólnego.

Wszystkie powyższe okoliczności bezpośrednio wpływają na długość postępowania w sprawie o rozwód, jak również na niezbędną ilość czasu, jaką danej sprawie musi poświęcić adwokat. Oczywistym jest, że im dana sprawa jest bardziej skomplikowana i wielowątkowa, tym większego zaangażowania wymaga ona zarówno od Klienta, jak i pełnomocnika.

Koszt adwokata – rozwód z orzekaniem o winie

Kwota wynagrodzenia adwokata w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie jest zatem wyższa, niż ma to miejsce w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. W sprawach, w których Sąd bada winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego, znacznie poszerza się postępowanie dowodowe. Oznacza to, że adwokat zobowiązany jest przygotować odpowiednie wnioski dowodowe, omówić je z Klientem, a następnie brać aktywnie udział np. w czasie przesłuchania świadków.

Inicjatywa dowodowa jednego z małżonków często wiąże się z tym, że drugi małżonek również, niejako w swojej obronie, składa do Sądu własne wnioski dowodowe, by wykazać swoje racje. Okoliczność ta również wpływa na wydłużenie postępowania sądowego, gdyż powoduje konieczność wymiany dodatkowych pism procesowych pomiędzy stronami, które w imieniu swojego Klienta sporządza adwokat.

Koszt adwokata- rozwód a władza rodzicielska

Ze zwiększonym nakładem czasu pracy pełnomocnika mamy do czynienia również w sytuacji, w której w toku sprawy rozwodowej sporem objęte są kwestie związane ze wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków, tj. władza rodzicielska, kontakty, czy alimenty. W tego rodzaju postępowaniach, ponownie zwiększa się zakres czynności dowodowych, gdyż najczęściej przeprowadzany jest dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Od zlecenia przez Sąd wykonania takiej opinii do czasu jej faktycznego uzyskania, mija nierzadko kilka miesięcy. Ponadto, po otrzymaniu opinii, każdy z małżonków może składać zastrzeżenia do jej treści, co powoduje konieczność wydania opinii uzupełniającej. W przypadku, gdy w sprawie o rozwód występuje adwokat, to on, po konsultacji z Klientem sporządza wszelkie pisma procesowe dotyczące opinii oraz pozostałych innych dowodów.

Z powyższego wynika zatem, że wysokość wynagrodzenia adwokata w sprawie o rozwód uzależniona jest przede wszystkim od takich okoliczności faktycznych sprawy, które rzeczywiście będą wpływać na długotrwałość i niezbędny nakład merytoryczny pracy adwokata.

Ile wynosi wynagrodzenie adwokata w sprawie o rozwód?

Na tak postawione pytanie niestety nie sposób udzielić jednoznacznej, konkretnej odpowiedzi. Przede wszystkim dlatego, że każda sprawa o rozwód jest inna, zaś profesjonalny pełnomocnik nie wyceni swojej usługi zanim nie zapozna się z istotnymi okolicznościami sprawy, o których mowa była powyżej.

Wysokość wynagrodzenia adwokata w sprawie rozwodowej ustalana jest każdorazowo w indywidualnej umowie z Klientem i nie istnieje tutaj żadnego rodzaju odgórna taksa. Co prawda, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, stawka wynagrodzenia adwokata w sprawie o rozwód wynosi 720 zł. Stawka wynikająca z Rozporządzenia jest jednakże stawką minimalną, nie zaś sztywną, niezmienną kwotą. Rzeczywisty nakład pracy adwokata w sprawach rozwodowych jest często znaczny i rozciąga się w czasie na okres czasami kilku lat, dlatego kwota 720 zł całkowicie nie oddaje wartości usługi adwokackiej. Powyższa kwota 720 zł jest jednak o tyle istotna, że w przypadku przegrania sprawy rozwodowej i konieczności zwrotu na rzecz strony wygranej kosztów ustanowienia przez nią pełnomocnika, małżonek, który przegrał, będzie zobowiązany do zwrotu właśnie kwoty 720 zł, jako swoistego ryczałtu.

By jakkolwiek nakreślić wysokość wynagrodzenia adwokata w sprawie o rozwód, można byłoby założyć, że rzeczywiste stawki zaczynają się od kwoty ok. 2.000 zł w sprawach bez orzekania o winie. Im więcej w danej sprawie będzie okoliczności spornych, które wymagać będą intensywnych działań adwokata, tym kwota wynagrodzenia będzie wyższa. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że kwota honorarium adwokackiego w sprawie rozwodowej zależna jest od wielkości danego miasta, od ewentualnej konieczności dojazdów pełnomocnika do innej miejscowości, jak również od uznania danego adwokata w środowisku i ilości przyjmowanych przez niego spraw.

Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód?

W sprawach rozwodowych nie ma obowiązku ustanowienia pełnomocnika, jednakże znaczna część rozwodzących się małżonków decyduje się na zlecenie prowadzenia swojej sprawy specjaliście. Dlaczego?

Przede wszystkim po bo, by ich sprawa była prowadzona w sposób sprawny, merytorycznie poprawny i bez uchybień formalnych, jakie mogą się zdarzyć w przypadku samodzielnego występowania w swojej sprawie.

Podkreślenia wymaga, że sprawy o rozwód są sprawami niezwykle delikatnymi, niejednokrotnie bolesnymi, pełnymi emocji. Mając u boku adwokata, Klient czuje się bezpiecznie, pewnie, a nadto nie obawia się, że zostanie zaskoczony w jakikolwiek sposób w zakresie obowiązującej procedury cywilnej.

Zawodowy pełnomocnik przed sporządzeniem pozwu o rozwód przeprowadza z Klientem osobistą rozmowę, ustala wszelkie niezbędne okoliczności i wyjaśnia Klientowi przebieg całego postępowania, co zdecydowanie poprawia komfort Klienta na sali rozpraw. Niekwestionowaną korzyścią płynącą z ustanowienia adwokata w sprawie rozwodowej, jest również fakt, iż pełnomocnik uczestniczy w rozprawach, które niejednokrotnie trwają po kilka godzin, i to właśnie adwokat w toku całej rozprawy „trzyma rękę na pulsie”. Pełnomocnik w prawidłowy sposób zadaje pytania świadkom, jak również wyjaśnia stanowisko swojego Klienta przed Sądem.

Rozwód Adwokat Jelenia Góra

Kancelaria Adwokacka OWO Adwokaci zajmuje się reprezentacją Klientów w sprawach o rozwód wszelkiego rodzaju- zarówno w sprawach rozwodowych z orzekaniem o winie, jak i w rozwodach bez orzekania o winie. Oferujemy kompleksową  pomoc prawną w zakresie wszelkich kwestii prawnych związanych z rozwodem, w tym alimentów na dzieci, czy też dalszego postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego.

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszamy do Kontaktu.

Zobacz więcej: Prawo rodzinne.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl

Adwokat Artur Obarzanek

tel: +48 606 371 452

Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska

tel: +48 794 984 811

Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551

Formularz kontaktowy
phone-handsetcrossmenuarrow-right