Aktualności

25 marca, 2020

Dozór elektroniczny – kto może skorzystać z dozoru elektronicznego?

25 marca, 2020

Jakie kary można odbywać w systemie dozoru elektronicznego?

Do najważniejszych kar, dla odbywania których stworzono system dozoru elektronicznego, są kary pozbawienia wolności. Obecne przepisy przewidują, iż można w SDE odbyć kary pozbawienia wolności nie wyższe niż 1 rok i 6 miesięcy*, lub których suma nie przekracza jednego roku i 6 miesięcy. Przykładowo w dozorze elektronicznym można odbyć karę od 1 miesiąca do 1 roki i 6 miesięcy, lub kilka kar np. 7 miesiące i 8 miesięcy (ważne by ich suma nie przekraczała półtora roku). Poza tym, w systemie dozoru elektronicznego można też odbywać kary zastępcze pozbawienia wolności – np. za niezapłaconą grzywnę, czy niewykonane prace społeczne w ramach ograniczenia wolności. W SDE można też odbywać karę mieszaną, czyli karę w której najpierw skazany wykonuje karę pozbawienia wolności, a potem ograniczenia wolności.

Jak długo czeka się na rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny?

Według przepisów, Sąd powinien wydać postanowienie co do złożonego przez skazanego lub jego obrońcę wniosku w terminie 30 dni od daty jego wpływu. Oczywiście szybkość rozpoznania wniosku zależy też od tego, czy dopełniono wszystkich wymogów formalnych oraz czy w miejscu, w którym skazany chce odbywać karę w SDE, istnieją warunki techniczne. Po złożeniu wniosku Sąd zleca badanie warunków technicznych podmiotowi dozorującemu, który przed posiedzeniem odwiedza skazanego pod wskazanym we wniosku adresem i dokonuje pomiarów  – sprawdza zasięg i siłę sygnału.

Wykaz sądów właściwych dla dozoru elektronicznego na obszarze Dolnego Śląska:

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze – Areszt Śledczy w Jeleniej Górze, Zakład Karny w Zarębie

Sąd Okręgowy w Świdnicy – Areszt Śledczy w Świdnicy, Zakład Karny w Kłodzku, Areszt Śledczy w Dzierżoniowie wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Piławie Dolnej

Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Oleśnicy, Zakład Karny nr 2 we Wrocławiu, Areszt Śledczy we Wrocławiu, Zakład Karny w Wołowie, Zakład Karny w Strzelinie

Sąd Okręgowy w Legnicy – Zakład Karny w Głogowie

Załącznik – oświadczenie współmieszkańców do dozoru elektronicznego

By móc ubiegać się o dozór elektroniczny – poza samym złożeniem wniosku do Sądu, należy uzyskać zgodę współmieszkańców. Do takich zalicza się wszystkie osoby dorosłe na stałe przebywające w miejscu – domu, mieszkaniu – w którym skazany będzie odbywał karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Domownicy muszą zgodzić się, by skazany taką karę odbywał we wspólnym miejscu zamieszkania. W tym celu, do składanego wniosku należy załączyć wypełnione oświadczenie współmieszkańców. Poniżej w załączeniu znajduje się wzór takiego oświadczenia do pobrania – OWO-Adwokaci oswiadczenie współmieszkańców SDE

Adwokat Jelenia Góra

Kancelaria Adwokacka OWO Adwokaci zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości zapraszamy do Kontaktu.

*Aktualizacja: dozór elektroniczny dla kar nieprzekraczających jednego roku i 6 miesięcy

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. zmieniły się warunki formalne uprawniające do skorzystania z instytucji dozoru elektronicznego. Do tej pory, w ramach SDE, można było odbyć jedynie karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku. Obecnie, w systemie dozoru elektronicznego, można odbyć karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy lub gdy suma kar pozbawienia wolności nie przekracza jednego roku i 6 miesięcy. Nowe przepisy znajdował również zastosowanie wobec skazanych, którzy przebywają już w Zakładach Karnych.

Przykład: Jan Kowalski został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kara ta jest wykonywana, a Jan Kowalski został osadzony w Zakładzie Karnym w dniu 1 lutego 2020 r. Do dnia 31 marca 2020 r. nie mógł on wnioskować o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Od dnia 1 kwietnia przysługuje mu uprawnienie do złożenia wniosku o odbycie reszty kary poza Zakładem Karnym- w ramach instytucji dozoru elektronicznego.

Powyższa zmiana została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (czyli na mocy jednej z ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową).

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl

Adwokat Artur Obarzanek

tel: +48 606 371 452

Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska

tel: +48 794 984 811

Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551

Formularz kontaktowy
phone-handsetcrossmenuarrow-right