Ugodowe Rozwiązywanie Sporów

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy prowadzenie w imieniu naszych Klientów negocjacji z przeciwnikami procesowymi, ustalanie warunków ugód i wszelkiego rodzaju porozumień, a także ich sporządzanie.

Ugoda przedsądowa i sądowa

Do zawarcia ugody może dojść zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym – czy to w postępowaniu zainicjowanym wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, czy też już w toku procesu o zapłatę spornej kwoty.

Postępujące zmiany w przepisach procedury cywilnej jednoznacznie zmierzają do coraz powszechniejszego rozwiązywania sporów w drodze porozumień osiąganych przez same strony. Przepisy k.p.c. wymagają m.in., aby wytaczając powództwo wskazać, czy została podjęta próba pozasądowego rozwiązania sporu, tj. czy powód w procesie cywilnym wzywał swojego przeciwnika przedprocesowo do zapłaty bądź proponował kompromisowe zażegnanie konfliktu. Sądy coraz częściej kierują także strony do postępowania mediacyjnego, co może nastąpić na każdym etapie postępowania i wówczas – w przypadku zaakceptowania drogi mediacyjnej, strony są zobowiązane zaoferować możliwe rozwiązanie zakładające kompromis, a zatem wzajemne ustępstwa. Często mówi się, że kompromis to sytuacja, w której żadna ze stron nie jest zadowolona i choć może się tak zdarzyć, zawsze warto rozważyć taką możliwość, biorąc pod uwagę nieprzewidywalność niektórych postępowań sądowych.

Ugoda – adwokat Jelenia Góra

W naszej praktyce niejednokrotnie negocjowaliśmy dla naszych Klientów warunki różnego rodzaju ugód i porozumień, sporządzając jednocześnie odpowiednie dokumenty, które kompleksowo rozstrzygają daną sporną kwestię, uwzględniając wszelkie potencjalne niebezpieczeństwa prawne bądź finansowe. Dobrze sporządzona ugoda potrafi zaoszczędzić znacznych środków pieniężnych, z jakimi niejednokrotnie wiąże się prowadzenie postępowania sądowego, a ponadto znacząco skraca czas dochodzenia do rozstrzygnięcia sporu, umożliwiając przy tym znacznie większą elastyczność, niż ma to miejsce w przypadku orzeczenia sądu.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl

Adwokat Artur Obarzanek

tel: +48 606 371 452

Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska

tel: +48 794 984 811

Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551

Formularz kontaktowy
phone-handsetcrossmenuarrow-right