Rejestracja znaków towarowych

Jako jedna z nielicznych lokalnych kancelarii zajmujemy się kompleksowo przeprowadzeniem postępowania rejestracyjnego znaków towarowych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Postępowanie w sprawie rejestracji znaku towarowego

Postępowanie rejestrowe prowadzone jest przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i jego celem jest uzyskanie prawnej ochrony danego znaku towarowego, który może przybrać formę znaku słownego, graficznego bądź słowno-graficznego. Udzielenie tejże ochrony równoznaczne jest z wydaniem oficjalnego dokumentu – świadectwa ochronnego, po uzyskaniu którego podmiot, który zarejestrował znak swojej marki może w sposób zdecydowanie szybszy i łatwiejszy chronić swoje towary, czy usługi przed działaniami nieuczciwej konkurencji oraz nadać danemu przedsięwzięciu sygnowanemu przez tenże znak większego prestiżu.

Postępowanie rejestrowe jest bardzo specyficzne, a jego prawidłowe przeprowadzenie wymaga zgłębienia nie tylko przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ale także znajomości aktualnego orzecznictwa, a także licznych wynikających z praktyki orzeczniczej zasad, jakie mają zastosowanie w tejże dziedzinie prawa. Już samo opracowanie, tj. opisanie i odpowiednie sklasyfikowanie znaku towarowego, na który zamierzamy uzyskać ochronę prawną często okazuje się być nie lada wyzwaniem, w związku z czym warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia w tym zakresie.

Znak towarowy – adwokat Jelenia Góra

Uprawnionymi do reprezentacji podmiotów ubiegających się o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy są nie tylko rzecznicy patentowi, ale także adwokaci, którzy tak, jak my – posiadają za sobą już kilka zarejestrowanych z sukcesem znaków towarowych. Wspieramy naszych Klientów w toku całego postępowania rejestrowego – łącznie z ewentualnym postępowaniem sprzeciwowym.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl

Adwokat Artur Obarzanek

tel: +48 606 371 452

Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska

tel: +48 794 984 811

Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551

Formularz kontaktowy
phone-handsetcrossmenuarrow-right