Prawo karne

Prowadząc sprawy z zakresu prawa karnego, łączymy wysoki poziom zaangażowania cechujący się aktywną postawą adwokata z ugruntowaną i stale aktualizowaną wiedzą merytoryczną.

Naszym Klientom przedstawiamy ich sytuację procesową w sposób możliwie prosty i dostępny, unikając zagłębiania się w skomplikowane dogmaty prawa karnego. Zależy nam na zrozumiałym przekazie. Otwarcie mówimy o możliwościach, szansach, ale i o ryzyku. Dobro Klienta jest naszą najwyższą wartością, a wszelkie nasze działania podejmowane w sprawach karnych mają na celu osiągnięcie konkretnych rezultatów. Informacje uzyskane od Klienta są objęte bezwzględną tajemnicą. Powierzając nam sprawę gwarantujemy Klientowi zachowanie wszelkich informacji w najwyższej poufności.

Bronimy praw osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa oraz osób oskarżonych przed sądem. Zajmujemy się również reprezentacją pokrzywdzonych, występując jako oskarżyciele posiłkowi i prywatni, czy też reprezentanci osób składających zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

W ramach prowadzenia sprawy karnej zapewniamy kompleksową pomoc prawną, reprezentując naszych Klientów przed policją, prokuraturą, sądem czy organami karnoskarbowymi.

OWO Adwokaci – Twój Prawnik – Adwokat. Oferujemy obsługę prawną, odszkodowania, sprawy karne, zatrzymania, sprawy karne, apelacje, rozwody, warunkowe zwolnienie, prawo budowlane, umowy. Nasz obszar działania to Jelenia Góra, Wrocław, Bolesławiec, Świdnica, Wałbrzych.