Prawo rodzinne

Jest to dziedzina, w której Klient powinien w sposób szczególny polegać na swoim adwokacie. Sprawy rodzinne potrafią być skomplikowane, ale przede wszystkim obciążone dużym bagażem emocjonalnym. Poprzez rozmowę pragniemy zapewnić wsparcie i pomoc. Słuchamy naszych Klientów i ich potrzeb.

Prowadzimy sprawy naszych Klientów dążąc do wypracowania kompromisu, który pozwoli zwaśnionym stronom spojrzeć sobie w oczy i podać ręce. Wierzymy, że rozwód nie musi oznaczać wieloletniej, kosztownej batalii sądowej. Prowadzenie spraw rodzinnych nie powinno być prowadzone z negatywnym nastawieniem, a mieć przede wszystkim na względzie dobro dzieci. Zachęcamy i pomagamy w wypracowaniu postaw obu stron procesu, które pozwolą na zachowanie zgodnych i pokojowych relacji.

Tam jednak gdzie nie jest możliwe wypracowanie ugodowego rozwiązania, bierzemy na siebie ciężar prowadzenia sprawy i walczymy o rację naszych Klientów.

Z zakresu prawa rodzinnego zajmujemy się sprawami o:

  • rozwód
  • alimenty
  • władzę rodzicielską i kontakty
  • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
  • zaprzeczenie ojcostwa
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
  • zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego
  • ustanowienie opieki
  • rozstrzygnięcia o istotnych sprawach rodziny
  • przysposobienie

OWO Adwokaci – Twój Prawnik – Adwokat. Oferujemy obsługę prawną, odszkodowania, sprawy karne, zatrzymania, sprawy karne, apelacje, rozwody, warunkowe zwolnienie, prawo budowlane, umowy. Nasz obszar działania to Jelenia Góra, Wrocław, Bolesławiec, Świdnica, Wałbrzych.