Zatrzymanie w postępowaniu karnym

W postępowaniu karnym często dochodzi do zatrzymań osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Przyczyną zatrzymania może być obawa ucieczki lub ukrycia się takiej osoby, obawa zatarcia śladów czy brak możliwości innego ustalenia tożsamości danej osoby. Do zatrzymania może też dojść na żądanie prokuratora, np. po wytypowaniu danej osoby jako podejrzanej, jeśli zachodzi obawa, że ta osoba nie stawi się sama na czynności lub będzie bezprawnie utrudniać postępowanie.

Zatrzymanie zawsze jest zdarzeniem nagłym i nieplanowanym dla osoby zatrzymanej. Warto zatem znać najważniejsze uprawnienia i metodę postępowania, gdy zostanie się zatrzymanym lub gdy zatrzymana zostanie osoba nam bliska.

9 praw osoby zatrzymanej

Do najważniejszych praw osoby zatrzymanej należy prawo do:

– niezwłoczne poinformowania o przyczynie zatrzymania,

– poinformowania o prawie do skorzystania z pomocy adwokata,

– niezwłocznego kontaktu z adwokatem, w tym bezpośrednią z nim rozmowę,

– otrzymania protokołu zatrzymania,

– złożenia oświadczenia co do zatrzymania,

– poinformowania o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza,

– pierwszej pomocy medycznej,

– zawiadomienia osoby najbliższej lub pracodawcy o zatrzymaniu,

– złożenia zażalenia na zatrzymanie,

Należy też pamiętać, że okres zatrzymania ma swoje ograniczenia czasowe. Zatrzymanego należy zwolnić po upływie 48 godzin. Czas ten biegnie od chwili faktycznego zatrzymania – ujęcia osoby na gorącym uczynku, wejścia do zajmowanego przez podejrzanego mieszkania itp. Okres ten może być przedłużony o maksymalnie 24 godziny, jeżeli prokurator w przeciągu 48 godzin wystąpi do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Należy też pamiętać, że nie można zatrzymać tej samej osoby po raz drugi na podstawie tych samych dowodów.

Adwokat dla osoby zatrzymanej

Jedynym z ważniejszych – o ile nie najważniejszym – uprawnieniem osoby zatrzymanej jest prawo do powiadomienia o tym fakcie jego obrońcy. Warto zatem wcześniej, mieć zapisany kontakt, nazwisko czy wizytówkę skutecznego adwokata w sprawach karnych. Należy też pamiętać, że adwokata do obrony osoby zatrzymanej może upoważnić – poza nim samym – także inna osoba, w tym jego bliscy. By móc pomóc zatrzymanemu, nie musisz być jednak członkiem jego rodziny. Do obrony osoby pozbawionej wolności, adwokata może ustanowić każdy – sąsiad, przyjaciel, pracodawca, świadek zdarzenia. W momencie gdy zostanie w sprawie ustanowiony obrońca, organy ściągania muszą zawiadomić go o każdej czynności z udziałem zatrzymanego. Odpowiednio wczesne ustanowienie obrońcy pozwoli zatem uniknąć przesłuchania bez obecności i wsparcia zawodowego prawnika. Doświadczony adwokat w sprawach karnych zna realia postępowań z udziałem osób zatrzymanych i wie jak pomóc im w odzyskaniu wolności. To adwokat może też kontaktować się z policją i prokuraturą, by ustalić ewentualne warunki zwolnienia – np. kwoty poręczenia majątkowego.

OWO – Adwokaci – sprawy karne Jelenie Góra, Świdnica, Wałbrzych, Bolesławiec

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych. Znamy doskonale realia postępowania z udziałem osób zatrzymanych i wiemy, że w takich sprawach należy działać niezwłocznie. W przypadku zatrzymania jesteśmy do dyspozycji telefonicznej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ponieważ wiemy, że w przypadku zatrzymań trzeba działać niestandardowo. Uczestniczymy w każdych czynnościach procesowych, nawet jeżeli będą one wyznaczane w nocy, tak by zagwarantować zatrzymanemu należyte prawo do obrony. Doradzimy mu też jak postępować w tych trudnych i nagłych wypadkach. Adwokat jest strażnikiem praw osoby zatrzymanej, które niestety nie zawsze są przestrzegane. Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawach karnych, w tym w przypadku zatrzymania Ciebie lub osoby bliskiej, skontaktuj się z nami – kontakt.

 

Czy potrzebuję adwokata w sprawie karnej?

…takie właśnie pytanie zadaje sobie każdy kto szuka rozwiązań dla siebie lub bliskich w przypadku wejścia w konflikt z prawem. Zazwyczaj każdy próbuje najpierw samodzielnie zmierzyć się realiami sprawy karnej. Dość szybko jednak dochodzi się do wniosku, że nawet najlepsza wyszukiwarka, najczęściej odwiedzane fora internetowe, czy przeczytanie odpowiednich przepisów w kodeksie, same nie rozwiążą problemu. Sprawy karne wymagają przede wszystkim kompleksowej wiedzy, ale też doświadczenia. Oba te elementy gwarantują bezpieczeństwo w poruszaniu się w niezwykle skomplikowanych meandrach prawa karnego.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawie karnej?

Należy pamiętać, że sprawy karne – poza samą materią – różnią się od spraw cywilnych, rodzinnych, gospodarczych czy administracyjnych przede wszystkim tym, że tutaj zawsze masz przeciwko sobie wykwalifikowanego prawnika – prokuratora. Nigdy zatem, występując samemu w procesie karnym, nie spotkasz się z brakiem wiedzy, rozeznania czy doświadczenia po drugiej stronie. Działając samemu, zawsze będziesz więc stroną „słabszą”. Żeby wyrównać te szanse musisz wesprzeć się profesjonalistą – adwokatem specjalizującym się w prawie karnym. Pamiętaj, że również w sądzie trafisz na zawodowych prawników – sędziów, którzy będą wydawać wyrok w Twojej sprawie. Wsparcie adwokata zapewni Ci zatem pomoc prawną także w sądzie.

 

Czy mogę bronić się sam w sprawie karnej?

– Tak – korzystanie z pomocy adwokata to Twoje prawo, ale nie obowiązek. Musisz jednak zawsze odpowiedzieć sobie na pytanie – czy w sprawach tak trudnych jak sprawy karne warto ryzykować, broniąc się samemu. Czy znasz swoje uprawnienie w procesie karnym? Wiesz kiedy odpowiadać na pytania, a kiedy odmówić? Czy musisz przyznać się do winy? Czy kara, którą zaproponował prokurator lub orzekł sąd jest łagodna czy surowa? Jakie pismo złożyć? Co załączyć? W jakim terminie?… i przede wszystkim – jak skutecznie się bronić?

Odpowiedzi na wszystkie te pytania zna doświadczony adwokat w sprawach karnych. Skorzystanie z naszej pomocy nie tylko uchroni Cię przed procesowymi niebezpieczeństwami, ale też zagwarantuje znalezienie najlepszego wyjścia z Twojej sytuacji. Pamiętaj też, że proces karny zawsze składa się z dwóch etapów – przygotowawczego – prowadzonego przez prokuratora i sądowego – posiedzenia i rozprawy przed sądem. Adwokat może Cię zatem reprezentować w oby tych etapach, gdzie będziesz wzywany, przesłuchiwany, a nadto przeprowadzane będą czynności dowodowe w Twojej sprawie. Pamiętaj też, że w przypadku aresztowania, tylko obrońca ma gwarantowane przez kodeks prawo do widzenia z osobą tymczasowo pozbawioną wolności.

Ile kosztuje sprawa karna?

Na koszty procesu składają się wszelkie poniesione w toku postępowania – w tym postępowania przygotowawczego – opłaty, rozliczane dotychczas przez Skarb Państwa. Będą to zatem koszty doręczeń pism, konwoju, dojazdu świadków, opinii biegłych. W sądzie doliczana jest też opłata dodatkowa od postępowania sądowego. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o zwolnienie go z obowiązku ponoszenia kosztów w całości lub w części. Należy w tym celu wykazać trudną sytuację majątkową, która czyni niemożliwym, spłacenie ewentualnych, zasądzonych kosztów.

Ile kosztuje adwokat w sprawie karnej?

Na to pytanie nie ma oczywiście jednej odpowiedzi. Wynagrodzenie adwokata zawsze jest uzależnione od danej sprawy – stopnia jej skomplikowania, ilości czynności do wykonania, potencjalnego czasu trwania, ilości rozpraw i innych czynników. Ważne jest jednak byś pamiętał, że doświadczony adwokat pozwoli Ci zaoszczędzić znacznie więcej niż pieniądze. W sprawach karnych obrońca zawsze broni Twojego interesu, w tym także Twojej wolności. Walczymy o uniewinnienie, łagodniejszą karę czy krótszy czas trwania środków karnych. Pamiętaj, że dzięki dobremu adwokatowi w sprawach karnych, możesz zostać uniewinniony! Doświadczony adwokat może pomóc Ci uzyskać warunkowe umorzenie postępowania, zasądzenie kary grzywny zamiast pozbawienia wolności czy też zawieszenie wykonania kary. Nie jest zatem kluczowe ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie karnej, ale ile dla Ciebie jest warta taka pomoc!

 

OWO – Adwokaci – sprawy karne Jelenie Góra, Świdnica, Wałbrzych, Bolesławiec

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych. Doświadczony zespół OWO – Adwokaci prowadził już setki spraw karnych przed sądami różnych instancji, we wszystkich sądach na Dolnym Śląsku i nie tylko. Znamy realia postępowań karnych, więc zawsze jesteśmy w stanie udzielić Ci konkretnej pomocy i konkretnych odpowiedzi. Zajmujemy się wszystkimi sprawami karnymi dotyczącymi przestępstw, przestępstw skarbowych, a także wykroczeń. Prowadzimy nadto sprawy karne wykonawcze. Wszystkie te postępowania wymagają zaangażowania, by szukać jak najlepszych rozwiązań. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami – kontakt.