Sprawy pracownicze

W sprawach z zakresu prawa pracy reprezentujemy zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Oferujemy naszą pomoc w:

  • konstruowaniu m. in. umów o pracę, umów o powierzenie mienia
  • kompleksowym przygotowaniu dokumentacji dotyczącej zmiany albo rozwiązania umowy o pracę
  • sporządzaniu regulaminów pracy

a ponadto reprezentujemy naszych Klientów w sporach przed sądem, w tym sprawach o:

  • ustalenie stosunku pracy
  • zapłatę wynagrodzenia
  • roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
  • naruszenie zakazu konkurencji
  • wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy.

OWO Adwokaci – Twój Prawnik – Adwokat. Oferujemy obsługę prawną, odszkodowania, sprawy karne, zatrzymania, sprawy karne, apelacje, rozwody, warunkowe zwolnienie, prawo budowlane, umowy, sprawy pracownicze. Nasz obszar działania to Jelenia Góra, Wrocław, Bolesławiec, Świdnica, Wałbrzych.