Sprawy gospodarcze

Specjalizujemy się w prowadzeniu procesów gospodarczych. Stronami tych postępowań są przedsiębiorcy, na których przepisy prawa nakładają wiele restrykcyjnych obowiązków, które nie występują w przypadku osób fizycznych.

W działaniach na rzecz naszych Klientów – przedsiębiorców, nie tylko ustalamy konkretne strategie i pracujemy nad ich realizacją, ale również informujemy Klientów o wszelkich możliwych zagrożeniach, jakie wiążą się z danymi posunięciami procesowymi, czy pozaprocesowymi.

Pod koniec 2019 r. do postępowania cywilnego powraca odrębna regulacja dotycząca spraw gospodarczych. Założeniem ustawodawcy jest przyspieszenie procesu sądowego, co osiągnięte ma zostać m.in. poprzez nałożenie na przedsiębiorców szeregu nowych wymogów, które w daleko idący sposób sformalizują postępowanie sądowe. Zmiany te zwiększają ryzyko przegrania sprawy z uwagi na błędy proceduralne stron w prowadzeniu postępowania, dlatego też korzystanie z usług adwokackich w ramach procesów gospodarczych uznać należy za wysoce rekomendowane.

OWO Adwokaci – Twój Prawnik – Adwokat. Oferujemy obsługę prawną, odszkodowania, sprawy karne, zatrzymania, sprawy karne, apelacje, rozwody, warunkowe zwolnienie, prawo budowlane, umowy. Nasz obszar działania to Jelenia Góra, Wrocław, Bolesławiec, Świdnica, Wałbrzych.